03/10/2023 - 8:12 AM

Lịch phát sóng Discovery 21/9/2023

Lịch phát sóng Discovery 21/9/2023

01:35:00 EXPEDITION UNKNOWN (S8) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
02:30:00 THE TREEHOUSE GUYS (S3) : NHỮNG THỢ XÂY NHÀ TRÊN CÂY
03:25:00 EXPEDITION BIGFOOT (S2) : KHÁM PHÁ BIGFOOT
04:20:00 GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
05:10:00 TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
06:00:00 GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
07:00:00 UNWRAPPED (S14) : KHÁM PHÁ ẨM THỰC
07:25:00 UNWRAPPED (S14) : KHÁM PHÁ ẨM THỰC
07:50:00 TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
08:40:00 THE TREEHOUSE GUYS (S3) : NHỮNG THỢ XÂY NHÀ TRÊN CÂY
09:30:00 EXPEDITION UNKNOWN (S8) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
10:20:00 GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
11:10:00 UNWRAPPED (S14) : KHÁM PHÁ ẨM THỰC
11:35:00 UNWRAPPED (S14) : KHÁM PHÁ ẨM THỰC
12:00:00 TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
12:50:00 GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
14:35:00 TALES FROM THE EXPLORERS CLUB : KÝ SỰ KHÁM PHÁ
15:30:00 KIDDIE KAI (S1) : VÕ ĐƯỜNG THIẾU NHI
17:20:00 DIESEL BROTHERS (S3) : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL
18:15:00 DIRTY JOBS (S9) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
19:10:00 EXPEDITION UNKNOWN : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
20:05:00 BERING SEA GOLD (S11) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
21:55:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC
22:20:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC
22:50:00 MISSION DECLASSIFIED : SỨ MỆNH ĐƯỢC GIẢI MẬT
23:45:00 EXPEDITION UNKNOWN : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
Lịch phát sóng Discovery 21/9/2023