07/10/2022 - 10:54 PM

Lịch phát sóng Discovery 21/9/2022

Lịch phát sóng Discovery 21/9/2022

00:35:00 HOFFMAN FAMILY GOLD (S1) : NHÀ HOFFMAN ĐI TÌM VÀNG
01:25:00 LEGEND OF CROC GOLD (S1) : HUYỀN THOẠI KHO VÀNG DO CÁ SẤU CANH GIỮ
02:15:00 THE TREEHOUSE GUYS (S2) : NHỮNG THỢ XÂY NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 2)
03:05:00 NO PAIN NO DELISH (S1) : MUỐN ĂN THÌ PHẢI MÒ
03:55:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
04:20:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC (PHẦN 2)
04:45:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
05:35:00 GOLD RUSH 8 (SPECIALS) (S8) : TÌM VÀNG (PHẦN 8 – TẬP ĐẶC BIỆT)
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
07:00:00 HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
07:25:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 16)
08:15:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
09:05:00 HOFFMAN FAMILY GOLD (S1) : NHÀ HOFFMAN ĐI TÌM VÀNG
09:55:00 THE TREEHOUSE GUYS (S2) : NHỮNG THỢ XÂY NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 2)
10:45:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12)
11:10:00 HOW DO THEY DO IT? (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 14)
11:35:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 16)
12:25:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
13:15:00 MYSTERIES OF THE DEEP (S2) : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM (PHẦN 2)
14:05:00 PREDATORS UP CLOSE WITH JOEL LAMBERT (S1) : TIẾP CẬN DÃ THÚ CÙNG JOEL LAMBERT (PHẦN 1)
14:55:00 MAN-EATING PYTHON : TRĂN ĂN THỊT NGƯỜI Ở SULAWESI
15:45:00 CHASING INCREDIBLES (S1) : TÌM KIẾM SỰ PHI THƯỜNG
15:50:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S10) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 10)
17:25:00 GOLD RUSH 7 (S7) : TÌM VÀNG (PHẦN 7)
18:15:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
19:10:00 BUILDING OFF THE GRID (S5) : XÂY NHÀ Ở NƠI HOANG VU (PHẦN 5)
20:05:00 PREDATORS UP CLOSE WITH JOEL LAMBERT (S1) : TIẾP CẬN DÃ THÚ CÙNG JOEL LAMBERT (PHẦN 1)
21:00:00 MYSTERIES OF THE DEEP (S2) : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM (PHẦN 2)
21:55:00 EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 7)
22:50:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S10) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 10)
Lịch phát sóng Discovery 21/9/2022