07/10/2022 - 10:42 PM

Lịch phát sóng Discovery 21/8/2022

Lịch phát sóng Discovery 21/8/2022

00:35:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE SPECIAL (S3) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN (PHẦN 3) T
01:25:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S10) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 10)
03:05:00 TREASURE QUEST: SNAKE ISLAND (S2) : SĂN LÙNG KHO BÁU: ĐẢO RẮN (MÙA 2)
03:55:00 GOLD RUSH (S8) : TÌM VÀNG (PHẦN 8)
04:45:00 BODY BIZARRE (S4) : CƠ THỂ KỲ LẠ (PHẦN 4)
05:35:00 100 DAYS WILD (S1) : 100 NGÀY Ở MIỀN HOANG DÃ (PHẦN 1)
06:35:00 DARK MYSTERIES: ANJAAN KAHANIYAAN (S1) : NHỮNG BÍ ẨN TĂM TỐI DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ANJAAN KAHANIYAAN
07:00:00 GHOST HOUSE (S1) : NHÀ MA
07:25:00 WHAT KILLED MARADONA (S1) : ĐIỀU GÌ ĐÃ GIẾT MARADONA
08:15:00 CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
08:40:00 CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
09:05:00 EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 2)
09:55:00 EXPEDITION DEEP OCEAN (S1) : THÁM HIỂM ĐẠI DƯƠNG SÂU THẲM
10:45:00 THE TREEHOUSE GUYS (S2) : NHỮNG THỢ XÂY NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 2)
11:35:00 EXPEDITION X (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN (PHẦN 2)
12:25:00 EXPEDITION X (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN (PHẦN 2)
13:15:00 EXPEDITION X (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN (PHẦN 2)
14:05:00 EXPEDITION X (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN (PHẦN 2)
14:55:00 EXPEDITION X (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN (PHẦN 2)
15:45:00 BODY CAM (S1) : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
16:35:00 BODY CAM (S1) : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
17:25:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S1) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 1)
18:15:00 SUPERCAR SUPERBUILD (S2) : SIÊU XE SIÊU CẤU TẠO (PHẦN 2)
19:10:00 CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
19:35:00 CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
20:05:00 A KISS OF SWEETS (S1) : NỤ HÔN NGỌT NGÀO
21:00:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE SPECIAL (S3) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN (PHẦN 3) T
21:55:00 DARK MYSTERIES: ANJAAN KAHANIYAAN (S1) : NHỮNG BÍ ẨN TĂM TỐI DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ANJAAN KAHANIYAAN
22:20:00 GHOST HOUSE (S1) : NHÀ MA
22:50:00 THE TREEHOUSE GUYS (S2) : NHỮNG THỢ XÂY NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 2)
23:45:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
Lịch phát sóng Discovery 21/8/2022