27/11/2022 - 3:11 AM

Lịch phát sóng Discovery 21/7/2022

Lịch phát sóng Discovery 21/7/2022

00:35:00 NAZIS’ STOLEN TREASURE : KHO BÁU BỊ ĐÁNH CẮP CỦA PHÁT XÍT
02:15:00 EXPEDITION X (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN (PHẦN 2)
03:05:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S10) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 10)
04:45:00 EXPEDITION UNKNOWN (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 1)
05:35:00 BODY BIZARRE (S4) : CƠ THỂ KỲ LẠ (MÙA 4)
06:35:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
07:00:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S3) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE TRONG MƠ (PHẦN 3)
07:25:00 BUILDING OFF THE GRID (S1) : XÂY NHÀ Ở NƠI HOANG VU
08:15:00 EXPEDITION UNKNOWN (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 1)
09:05:00 NAZIS’ STOLEN TREASURE : KHO BÁU BỊ ĐÁNH CẮP CỦA PHÁT XÍT
10:45:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
11:10:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S3) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE TRONG MƠ (PHẦN 3)
11:35:00 BUILDING OFF THE GRID (S1) : XÂY NHÀ Ở NƠI HOANG VU
12:25:00 EXPEDITION UNKNOWN (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 1)
13:15:00 DREW’S DREAM CAR (S1) : CHIẾC XE TRONG MƠ CỦA DREW
14:05:00 WHEELER DEALERS: DREAM CAR (S2) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ (PHẦN 2)
14:55:00 ED STAFFORD FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN 2) $0
16:35:00 MAD DOG MADE (S1) : ĐỒ TỰ CHẾ CỦA CHÓ ĐIÊN
17:25:00 FAST N’ LOUD: DEMOLITION THEATER (S1) : NHANH VÀ ỒN ÀO: RẠP CHUYÊN CHIẾU PHIM VỀ THẢM HỌA (PHẦN 1)
18:15:00 EXPEDITION UNKNOWN (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 1)
19:10:00 WHEELER DEALERS (S13) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 13)
20:05:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S3) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN (PHẦN 3)
21:00:00 SPEED IS THE NEW BLACK (S1) : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI (PHẦN 1)
21:55:00 WHEELER DEALERS: DREAM CAR (S2) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ (PHẦN 2)
22:50:00 NOSTRADAMUS END OF DAYS : NOSTRADAMUS: NGÀY TẬN THẾ
Lịch phát sóng Discovery 21/7/2022