14/06/2024 - 6:20 AM

Lịch phát sóng Discovery 21/5/2024

Lịch phát sóng Discovery 21/5/2024

00:10:00YARD CRASHERS (S15) : CẢI TẠO SÂN NHÀ
00:40:00GOLD RUSH (S14) : TÌM VÀNG
01:35:00BERING SEA GOLD (S12) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
03:25:00BERING SEA GOLD (SPECIALS) (S11) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
04:20:00BUILDING OFF THE GRID (S2) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU
05:10:00GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
06:00:00BUILDING OFF THE GRID (S1) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU
07:00:00YARD CRASHERS (S15) : CẢI TẠO SÂN NHÀ
07:25:00YARD CRASHERS (S15) : CẢI TẠO SÂN NHÀ
07:50:00GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
08:40:00GOLD RUSH (S14) : TÌM VÀNG
09:30:00BERING SEA GOLD (S12) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
11:10:00YARD CRASHERS (S15) : CẢI TẠO SÂN NHÀ
11:35:00YARD CRASHERS (S15) : CẢI TẠO SÂN NHÀ
12:00:00GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
12:50:00SURVIVE THE RAFT (S1) : SINH TỒN NGOÀI BIỂN KHƠI
13:40:00DUAL SURVIVAL BRAZIL (S1) : CẶP ĐÔI SINH TỒN: BRAZIL
14:35:00MAN VS. WILD (S2) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
15:30:00DIRTY JOBS (S9) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
16:25:00EXPEDITION UNKNOWN (S8) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
17:20:00EXPEDITION X (S4) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN
18:15:00GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
19:10:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S1) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN – DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
20:05:00SURVIVE THE RAFT (S1) : SINH TỒN NGOÀI BIỂN KHƠI
21:00:00MAN VS. WILD (S2) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
21:55:00DUAL SURVIVAL BRAZIL (S1) : CẶP ĐÔI SINH TỒN: BRAZIL
22:50:00DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
23:45:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S1) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN – DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
Lịch phát sóng Discovery 21/5/2024