09/02/2023 - 4:54 PM

Lịch phát sóng Discovery 21/12/2022

Lịch phát sóng Discovery 21/12/2022

00:35:00 INTO THE WILD WITH BEAR GRYLLS AND AKSHAY KUMAR : VÀO NƠI HOANG DÃ VỚI BEAR GRYLLS VÀ AKSHAY KUMAR
01:25:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S3) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
02:15:00 PETER CROUCH: SAVE OUR BEAUTIFUL GAME (S1) : PETER CROUCH: VỊ CỨU TINH XUẤT CHÚNG
03:05:00 WHAT THE DISCOVERY (S1) : NHỮNG PHÁT HIỆN KỲ THÚ
03:55:00 DEADLIEST CATCH (S11) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
04:45:00 THE TREEHOUSE GUYS (S2) : NHỮNG THỢ XÂY NHÀ TRÊN CÂY
05:35:00 GOLD RUSH (S5) : TÌM VÀNG
06:35:00 DEADLIEST CATCH (S11) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
07:25:00 MYSTERIES OF THE DEEP – Ep6 : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
08:15:00 THE TREEHOUSE GUYS (S2) : NHỮNG THỢ XÂY NHÀ TRÊN CÂY
09:05:00 INTO THE WILD WITH BEAR GRYLLS AND AKSHAY KUMAR : VÀO NƠI HOANG DÃ VỚI BEAR GRYLLS VÀ AKSHAY KUMAR
09:55:00 PETER CROUCH: SAVE OUR BEAUTIFUL GAME (S1) : PETER CROUCH: VỊ CỨU TINH XUẤT CHÚNG
10:45:00 DEADLIEST CATCH (S12) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
11:35:00 MYSTERIES OF THE DEEP – Ep6 : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
12:25:00 THE TREEHOUSE GUYS (S2) : NHỮNG THỢ XÂY NHÀ TRÊN CÂY
13:15:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S5) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER
14:05:00 TRACY MORGAN PRESENTS SHARKS WITH TRACY MORGAN : TÌM HIỂU CÁ MẬP CÙNG TRACY MORGAN
14:55:00 EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
15:45:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE (S2) : TỶ PHÚ NGẦM
17:25:00 GOLD RUSH: WINTER’S FORTUNE (S1) : TÌM VÀNG: VẬN MAY MÙA ĐÔNG
18:15:00 THE TREEHOUSE GUYS (S2) : NHỮNG THỢ XÂY NHÀ TRÊN CÂY
19:10:00 MAN CAVES (S13) : THẾ GIỚI RIÊNG CỦA ĐÀN ÔNG
19:35:00 MAN CAVES (S12) : THẾ GIỚI RIÊNG CỦA ĐÀN ÔNG
20:05:00 GREAT WHITE SERIAL KILLERS FATAL CHRISTMAS : SÁT NHÂN CÁ MẬP TRẮNG LỚN: GIÁNG SINH CHẾT CHÓC
21:00:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S5) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER
21:55:00 EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
23:15:00 MUMMIES UNWRAPPED (S1) : KHÁM PHÁ XÁC ƯỚP
Lịch phát sóng Discovery 21/12/2022