05/12/2023 - 12:33 AM

Lịch phát sóng Discovery 21/11/2023

Lịch phát sóng Discovery 21/11/2023

00:40:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
01:35:00BERING SEA GOLD (S11) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
03:25:00BEAUTY AND THE FEAST (S1) : NGƯỜI ĐẸP VÀ MỸ THỰC
03:50:00BEAUTY AND THE FEAST (S1) : NGƯỜI ĐẸP VÀ MỸ THỰC
04:20:00GOLD RUSH (S9) : TÌM VÀNG
05:10:00GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
06:00:00GOLD RUSH (S9) : TÌM VÀNG
07:00:00XRAY SMART AIRPORT TAIWAN TAOYUAN AIRPORT : SÂN BAY THÔNG MINH: SÂN BAY ĐÀO VIÊN ĐÀI LOAN
07:50:00GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
08:40:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
09:30:00BERING SEA GOLD (S11) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
11:10:00XRAY SMART AIRPORT TAIWAN TAOYUAN AIRPORT : SÂN BAY THÔNG MINH: SÂN BAY ĐÀO VIÊN ĐÀI LOAN
12:00:00GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
12:50:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
13:40:00SURVIVE THE RAFT (S1) : SINH TỒN NGOÀI BIỂN KHƠI
15:30:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S1) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
16:25:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S1) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
17:20:00GOLD, LIES & VIDEOTAPE (S1) : VÀNG, LỜI NÓI DỐI & BĂNG VIDEO
18:15:00GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
19:10:00DOWNEY’S DREAM CARS (S1) : NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC CỦA DOWNEY
20:05:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
21:55:00SURVIVE THE RAFT (S1) : SINH TỒN NGOÀI BIỂN KHƠI
22:50:00DUAL SURVIVAL (S3) : CẶP ĐÔI SINH TỒN
23:45:00DOWNEY’S DREAM CARS (S1) : NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC CỦA DOWNEY

 

Lịch phát sóng Discovery 21/11/2023