04/12/2023 - 11:44 PM

Lịch phát sóng Discovery 20/8/2023

Lịch phát sóng Discovery 20/8/2023

00:40:00GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
01:35:00EXPEDITION BIGFOOT (S2) : KHÁM PHÁ BIGFOOT
02:30:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN
03:25:00SHARK ACADEMY (S1) : HỌC VIỆN CÁ MẬP
04:20:00DIRTY JOBS (S6) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
05:10:00BUILDING OFF THE GRID (S6) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU
06:00:00THE WATERGATE SCANDAL: A MYSTERIES AT THE MUSEUM SPECIAL : BÍ ẨN Ở BẢO TÀNG: VỤ BÊ BỐI WATERGATE
07:00:00EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
07:50:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S6) (SPECIAL) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
08:40:00TBA
09:30:00EXPEDITION UNKNOWN (S8) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
10:20:00BORDER CONTROL POLAND (S1) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG BA LAN
11:10:00THE CHALLENGER: BATTLEGROUND (S1) : KẺ THÁCH THỨC: ĐẤU TRƯỜNG
12:00:00THE CHALLENGER: BATTLEGROUND (S1) : KẺ THÁCH THỨC: ĐẤU TRƯỜNG
12:50:00THE CHALLENGER: BATTLEGROUND (S1) : KẺ THÁCH THỨC: ĐẤU TRƯỜNG
13:40:00THE CHALLENGER: BATTLEGROUND (S1) : KẺ THÁCH THỨC: ĐẤU TRƯỜNG
14:35:00THE CHALLENGER: BATTLEGROUND (S1) : KẺ THÁCH THỨC: ĐẤU TRƯỜNG
15:30:00UNWRAPPED (S13) : KHÁM PHÁ ẨM THỰC
15:55:00UNWRAPPED (S13) : KHÁM PHÁ ẨM THỰC
16:25:00KUWAHA MAORI AND THE FLOATING WORLDS TIME FORGOT : KUWAHA MAORI VÀ NHỮNG THẾ GIỚI NỔI BỊ LÃNG QUÊN
17:20:00BUILDING OFF THE GRID (S1) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU
18:15:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN
19:10:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S6) (SPECIAL) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
20:05:00TBA
21:00:00THE WHITE HOUSE: MYSTERIES AT THE MUSEUM : BÍ ẨN Ở BẢO TÀNG: NHÀ TRẮNG
21:55:00NO PAIN NO DELISH (S1) : MUỐN ĂN THÌ PHẢI LĂN XẢ
22:50:00BORDER CONTROL POLAND (S1) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG BA LAN
23:45:00GOLD RUSH (S6) : TÌM VÀNG
Lịch phát sóng Discovery 20/8/2023