23/07/2024 - 6:57 PM

Lịch phát sóng Discovery 20/6/2024

Lịch phát sóng Discovery 20/6/2024

00:10:00POOL KINGS (S3) : VUA BỂ BƠI
00:40:00REHAB ADDICT RESCUE (S1) : CẢI TẠO NHÀ CŨ
01:35:00THIS IS MARK ROBER (S1) : TÔI LÀ MARK ROBER
02:30:00EXPEDITION X (S4) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN
03:25:00DEADLIEST CATCH (S17) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
04:20:00MAN CAVES (S13) : THẾ GIỚI GIẢI TRÍ CỦA ĐÀN ÔNG
04:45:00MAN CAVES (S13) : THẾ GIỚI GIẢI TRÍ CỦA ĐÀN ÔNG
05:10:00BODY CAM (S4) : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
06:00:00MAN CAVES (S12) : THẾ GIỚI GIẢI TRÍ CỦA ĐÀN ÔNG
06:30:00MAN CAVES (S12) : THẾ GIỚI GIẢI TRÍ CỦA ĐÀN ÔNG
07:00:00POOL KINGS (S8) : VUA BỂ BƠI
07:25:00POOL KINGS (S3) : VUA BỂ BƠI
07:50:00GOLD RUSH: MINE RESCUE WITH FREDDY & JUAN (S2) : TÌM VÀNG: FREDDY & JUAN GIẢI CỨU KHU MỎ
08:40:00EXPEDITION X (S4) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN
09:30:00THIS IS MARK ROBER (S1) : TÔI LÀ MARK ROBER
10:20:00MAN CAVES (S13) : THẾ GIỚI GIẢI TRÍ CỦA ĐÀN ÔNG
10:45:00MAN CAVES (S13) : THẾ GIỚI GIẢI TRÍ CỦA ĐÀN ÔNG
11:10:00POOL KINGS (S8) : VUA BỂ BƠI
11:35:00POOL KINGS (S3) : VUA BỂ BƠI
12:00:00BODY CAM (S4) : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
12:50:00STREET OUTLAWS: NO PREP KINGS: THE GREAT EIGHT (S3) : BÁT ĐẠI KIỆN TƯỚNG TRÊN ĐƯỜNG ĐUA THÔ
13:40:00SHORTY’S DREAM SHOP (S1) : XƯỞNG XE MƠ ƯỚC CỦA SHORTY
14:35:00WHEELER DEALERS (SEASON 18B) (S18) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ
15:30:00RESCUE MY RENOVATION (S3) : GIẢI CỨU DỰ ÁN CẢI TẠO NHÀ
15:55:00RESCUE MY RENOVATION (S3) : GIẢI CỨU DỰ ÁN CẢI TẠO NHÀ
16:25:00POOL KINGS (S3) : VUA BỂ BƠI
16:50:00POOL KINGS (S3) : VUA BỂ BƠI
17:20:00THE TREEHOUSE GUYS (S2) : NHỮNG THỢ XÂY NHÀ TRÊN CÂY
18:15:00BODY CAM (S4) : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
19:10:00WHEELER DEALERS: DREAM CAR (S2) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ
20:05:00DIESEL BROTHERS (S3) : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL
21:00:00SHORTY’S DREAM SHOP (S1) : XƯỞNG XE MƠ ƯỚC CỦA SHORTY
21:55:00WHEELER DEALERS (SEASON 18B) (S18) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ
22:50:00STREET OUTLAWS: NO PREP KINGS: THE GREAT EIGHT (S3) : BÁT ĐẠI KIỆN TƯỚNG TRÊN ĐƯỜNG ĐUA THÔ
23:45:00WHEELER DEALERS: DREAM CAR (S2) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ
Lịch phát sóng Discovery 20/6/2024