20/04/2024 - 12:19 PM

Lịch phát sóng Discovery 20/3/2024

Lịch phát sóng Discovery 20/3/2024

00:40:00MAN VS. WILD (S5) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
01:35:00STAR VS. FOOD SURVIVAL (S1) : NGÔI SAO ĐỐI ĐẦU ẨM THỰC: SINH TỒN
02:30:00SHARK WEEK: TROPIC JAWS (S1) : TUẦN LỄ CÁ MẬP: CÁ MẬP NHIỆT ĐỚI
03:25:00DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
04:20:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S2) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
05:10:00EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
06:00:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S1) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
07:00:00TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
07:50:00EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
08:40:00DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
09:30:00SHARK WEEK: TROPIC JAWS (S1) : TUẦN LỄ CÁ MẬP: CÁ MẬP NHIỆT ĐỚI
10:20:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S2) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
11:10:00TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
12:00:00EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
12:50:00ABALONE WARS (S5) : CUỘC CHIẾN BÀO NGƯ
13:40:00HOMESTEAD RESCUE (S5) : GIẢI CỨU TRANG TRẠI
15:30:00DEADLIEST CATCH (S14) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
16:25:00DEADLIEST CATCH (S14) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
17:20:00DEADLIEST CATCH (S14) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
18:15:00EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
19:10:00HOMESTEAD RESCUE (S5) : GIẢI CỨU TRANG TRẠI
21:00:00EXPEDITION UNKNOWN (S8) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
21:55:00ON THE ROAM (S1) : LÃNG DU
22:50:00DEADLIEST CATCH (S17) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
23:45:00HOMESTEAD RESCUE (S5) : GIẢI CỨU TRANG TRẠI

 

Lịch phát sóng Discovery 20/3/2024