26/05/2022 - 8:18 PM

Lịch phát sóng Discovery 20/3/2022

Lịch phát sóng Discovery 20/3/2022

00:35:00 EXPEDITION: BACK TO THE FUTURE (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ: TRỞ LẠI TƯƠNG LAI
01:25:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 10)
02:15:00 EXPEDITION X (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN
03:05:00 COOPER’S TREASURE (S2) : KHO BÁU CỦA COOPER (PHẦN 2)
03:55:00 GOLD RUSH (S6) : TÌM VÀNG (PHẦN 6)
04:45:00 BODY BIZARRE (S2) : CƠ THỂ KỲ LẠ (PHẦN 2)
05:35:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S2) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 2)
06:35:00 EXPEDITION X (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN
07:25:00 BEAR GRYLLS: ESCAPE FROM HELL (S1) : BEAR GRYLLS THOÁT KHỎI ĐỊA NGỤC
08:15:00 GETAWAY DRIVER (S1) : QUÁI XẾ THOÁT THÂN
09:05:00 NOSTRADAMUS: END OF DAYS (S1) : NOSTRADAMUS: NGÀY TẬN THẾ
09:55:00 EXPEDITION X (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN
10:45:00 MYSTERY AT BLIND FROG RANCH (S1) : BÍ ẨN Ở TRANG TRẠI ẾCH MÙ (PHẦN 1)
11:35:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 10)
12:25:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 10)
13:15:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 10)
14:05:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 10)
14:55:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 10)
15:45:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S9) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 9)
16:35:00 SURVIVING BORNEO (S1) : SINH TỒN Ở BORNEO
17:00:00 JOURNEY OF WARRIORS (S1) : HÀNH TRÌNH CHIẾN BINH
17:25:00 DEADLIEST CATCH (S10) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 10)
18:15:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
20:05:00 TBA
21:00:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 17)
21:55:00 BORDER CONTROL: EUROPE (S1) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
22:20:00 TOMORROW BY TAIWAN: SUSTAINABILITY : NHỮNG ĐÓNG GÓP CHO TƯƠNG LAI CỦA ĐÀI LOAN: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
22:50:00 UNCOVERING AUSTRALIA’S SECRETS : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
Lịch phát sóng Discovery 20/3/2022