27/01/2023 - 7:00 PM

Lịch phát sóng Discovery 20/12/2022

Lịch phát sóng Discovery 20/12/2022

00:10:00 RESCUE MY RENOVATION (S3) : GIẢI CỨU DỰ ÁN CẢI TẠO NHÀ
00:35:00 DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
01:25:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S4) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN
02:15:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
03:05:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S5) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
03:55:00 DEADLIEST CATCH (S11) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
04:45:00 THE TREEHOUSE GUYS (S2) : NHỮNG THỢ XÂY NHÀ TRÊN CÂY
05:35:00 EXPEDITION TO THE EDGE (S1) : HÀNH TRÌNH ĐẾN BẮC CỰC
06:35:00 DEADLIEST CATCH (S11) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
07:25:00 RESCUE MY RENOVATION (S3) : GIẢI CỨU DỰ ÁN CẢI TẠO NHÀ
07:50:00 RESCUE MY RENOVATION (S3) : GIẢI CỨU DỰ ÁN CẢI TẠO NHÀ
08:15:00 THE TREEHOUSE GUYS (S2) : NHỮNG THỢ XÂY NHÀ TRÊN CÂY
09:05:00 DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
09:55:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S4) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN
10:45:00 DEADLIEST CATCH (S11) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
11:35:00 RESCUE MY RENOVATION (S3) : GIẢI CỨU DỰ ÁN CẢI TẠO NHÀ
12:00:00 RESCUE MY RENOVATION (S3) : GIẢI CỨU DỰ ÁN CẢI TẠO NHÀ
12:25:00 THE TREEHOUSE GUYS (S2) : NHỮNG THỢ XÂY NHÀ TRÊN CÂY
13:15:00 INTO THE WILD WITH BEAR GRYLLS AND SUPERSTAR RAJINIKANTH (S1) : VÀO NƠI HOANG DÃ VỚI BEAR GRYLLS VÀ
14:05:00 ED STAFFORD: LEFT FOR DEAD (S1) : ED STAFFORD: BỊ BỎ MẶC CHO CHẾT
14:55:00 WHAT THE DISCOVERY (S1) : NHỮNG PHÁT HIỆN KỲ THÚ
15:45:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S5) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA
16:35:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S6) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA
17:25:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S6) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA
18:15:00 THE TREEHOUSE GUYS (S2) : NHỮNG THỢ XÂY NHÀ TRÊN CÂY
19:10:00 MYSTERIES OF THE DEEP – Ep6 : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
20:05:00 PETER CROUCH: SAVE OUR BEAUTIFUL GAME (S1) : PETER CROUCH: VỊ CỨU TINH XUẤT CHÚNG
21:00:00 INTO THE WILD WITH BEAR GRYLLS AND AKSHAY KUMAR : VÀO NƠI HOANG DÃ VỚI BEAR GRYLLS VÀ AKSHAY KUMAR
21:55:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S3) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
22:50:00 WHAT THE DISCOVERY (S1) : NHỮNG PHÁT HIỆN KỲ THÚ
23:45:00 MYSTERIES OF THE DEEP – Ep6 : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
Lịch phát sóng Discovery 20/12/2022