04/12/2023 - 11:01 PM

Lịch phát sóng Discovery 20/11/2023

Lịch phát sóng Discovery 20/11/2023

00:10:00SURVIVE THE RAFT (S1) : SINH TỒN NGOÀI BIỂN KHƠI
02:00:00GOLD RUSH (S9) : TÌM VÀNG
02:55:00GOLD RUSH (S9) : TÌM VÀNG
03:50:00GOLD RUSH (S9) : TÌM VÀNG
04:45:00MAN VS. WILD (S2) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
05:35:00CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
06:00:00GOLD RUSH (S9) : TÌM VÀNG
07:00:00CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
07:25:00CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
07:50:00GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (SPECIALS) (S6) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER
08:40:00TBA
09:05:00BODY CAM (S4) : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
09:55:00THE LOCH NESS MONSTER LIVES: A MYSTERIES AT THE MUSEUM SPECIAL : BÍ ẨN Ở BẢO TÀNG: QUÁI VẬT HỒ LOCH
10:45:00GOLD RUSH (S9) : TÌM VÀNG
11:35:00CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
12:00:00GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
12:50:00BERING SEA GOLD (S11) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
14:35:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
16:25:00DEADLIEST CATCH (S8) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
17:20:00DEADLIEST CATCH (S8) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
18:15:00100 YEARS OF WARNER BROS. (S1) : 100 NĂM WARNER BROS.
19:10:00XRAY SMART AIRPORT TAIWAN TAOYUAN AIRPORT : SÂN BAY THÔNG MINH: SÂN BAY ĐÀO VIÊN ĐÀI LOAN
20:05:00BEAUTY AND THE FEAST (S1) : NGƯỜI ĐẸP VÀ MỸ THỰC
20:30:00BEAUTY AND THE FEAST (S1) : NGƯỜI ĐẸP VÀ MỸ THỰC
21:00:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
21:55:00BERING SEA GOLD (S11) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
23:45:00DIRTY JOBS (S9) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN

 

 

Lịch phát sóng Discovery 20/11/2023