09/02/2023 - 5:22 PM

Lịch phát sóng Discovery 20/1/2023

Lịch phát sóng Discovery 20/1/2023

00:10:00 ANT ANSTEAD MASTER MECHANIC (S1) : THỢ MÁY BẬC THẦY ANT ANSTEAD
00:35:00 GETAWAY DRIVER (S1) : QUÁI XẾ THOÁT THÂN
01:25:00 WHEELER DEALERS: DREAM CAR (S2) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ
02:15:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S5) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
03:05:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ
03:55:00 DEADLIEST CATCH (S13) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
04:45:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
05:35:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S5) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG
06:35:00 DEADLIEST CATCH (S13) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
07:25:00 HARD CELL (S1) : PIN KHỦNG
07:50:00 ANT ANSTEAD MASTER MECHANIC (S1) : THỢ MÁY BẬC THẦY ANT ANSTEAD
08:15:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
09:05:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S5) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
09:55:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ
10:45:00 DEADLIEST CATCH (S13) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
11:35:00 HARD CELL (S1) : PIN KHỦNG
12:00:00 ANT ANSTEAD MASTER MECHANIC (S1) : THỢ MÁY BẬC THẦY ANT ANSTEAD
12:25:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
13:15:00 UNPRECEDENTED (S1) : CUỘC BẦU CỬ CÓ MỘT KHÔNG HAI
14:05:00 EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
14:55:00 EXPEDITION UNKNOWN (S3) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
15:45:00 DINO HUNTERS (S2) : THỢ SĂN KHỦNG LONG
16:35:00 KILLER OUTBREAKS (S1) : NHỮNG BỆNH DỊCH CHẾT NGƯỜI
17:25:00 CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
17:50:00 CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
18:15:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
19:10:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S3) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
20:05:00 BUILDING ICONS: TAO ZHU YIN YUAN (S1) : BIỂU TƯỢNG KIẾN TRÚC: ĐÀO CHU ẨN VIÊN
21:00:00 UNPRECEDENTED (S1) : CUỘC BẦU CỬ CÓ MỘT KHÔNG HAI
21:55:00 DEAD SILENT (S4) : SỰ IM LẶNG CHẾT NGƯỜI
22:50:00 EXPEDITION UNKNOWN (S3) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
23:45:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S3) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
Lịch phát sóng Discovery 20/1/2023