25/09/2023 - 2:33 PM

Lịch phát sóng Discovery 2/9/2023

Lịch phát sóng Discovery 2/9/2023

00:10:00 AIRPORT 24/7: MIAMI (S1) : SÂN BAY 24/7: MIAMI
00:40:00 INSIDE THE HEIST (S1) : NỘI TÌNH CÁC VỤ TRỘM
01:35:00 BURIED ALIVE IN POMPEII: A MYSTERIES AT THE MUSEUM SPECIAL : BÍ ẨN Ở BẢO TÀNG: TRẬN NÚI LỬA CHÔN VÙI
02:30:00 EXPEDITION UNKNOWN (S8) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
03:25:00 HOUSE OF HAMMER (S1) : GIA TỘC HAMMER
04:20:00 GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
05:10:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S3) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
06:00:00 GOLD RUSH (S6) : TÌM VÀNG
07:00:00 GOLD RUSH (S6) : TÌM VÀNG
07:50:00 GOLD RUSH (S6) : TÌM VÀNG
08:40:00 GOLD RUSH (S6) : TÌM VÀNG
09:30:00 GOLD RUSH (S6) : TÌM VÀNG
10:20:00 DIRTY JOBS (S9) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
11:10:00 EXPEDITION UNKNOWN (S8) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
12:00:00 NO PAIN NO DELISH (S1) : MUỐN ĂN THÌ PHẢI LĂN XẢ
12:50:00 A KISS OF SWEETS (S1) : NỤ HÔN NGỌT NGÀO
13:40:00 GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
14:35:00 EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
15:30:00 MAN CAVES (S12) : THẾ GIỚI GIẢI TRÍ CỦA ĐÀN ÔNG
15:55:00 MAN CAVES (S12) : THẾ GIỚI GIẢI TRÍ CỦA ĐÀN ÔNG
16:25:00 MAN CAVES (S13) : THẾ GIỚI RIÊNG CỦA ĐÀN ÔNG
16:50:00 MAN CAVES (S13) : THẾ GIỚI RIÊNG CỦA ĐÀN ÔNG
17:20:00 POOL KINGS (S4) : VUA BỂ BƠI
17:45:00 POOL KINGS (S4) : VUA BỂ BƠI
18:15:00 EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
19:10:00 GOLD, LIES & VIDEOTAPE (S1) : VÀNG, LỜI NÓI DỐI & BĂNG VIDEO
20:05:00 GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
21:00:00 EXPEDITION UNKNOWN (S8) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
21:55:00 INSIDE THE HEIST (S1) : NỘI TÌNH CÁC VỤ TRỘM
22:50:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (SPECIALS) (S6) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER
23:45:00 AIR JAWS: FINAL FRONTIER (S1) : CÁ MẬP NHẢY CAO: BIÊN GIỚI CUỐI CÙNG
Lịch phát sóng Discovery 2/9/2023