14/06/2024 - 7:33 AM

Lịch phát sóng Discovery 2/6/2024

Lịch phát sóng Discovery 2/6/2024

00:40:00KINDIG CUSTOMS (S9) : XE ĐỘ CỦA KINDIG
01:35:00DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
02:30:00DIESEL BROTHERS (S3) : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL
03:25:00YARD CRASHERS (S15) : CẢI TẠO SÂN NHÀ
03:50:00YARD CRASHERS (S15) : CẢI TẠO SÂN NHÀ
04:20:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S1) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN – DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
05:10:00POOL KINGS (S8) : VUA BỂ BƠI
05:35:00POOL KINGS (S8) : VUA BỂ BƠI
06:00:00BERING SEA GOLD (SPECIALS) (S11) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
07:00:00KINDIG CUSTOMS (S9) : XE ĐỘ CỦA KINDIG
07:50:00STREET OUTLAWS: NO PREP KINGS: THE GREAT EIGHT (S3) : BÁT ĐẠI KIỆN TƯỚNG TRÊN ĐƯỜNG ĐUA THÔ
08:40:00GOLD RUSH (S14) : TÌM VÀNG
09:30:00EXPEDITION X (S4) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN
10:20:00CAUGHT! (ANOMALY) (S1) : LỌT VÀO ỐNG KÍNH!
10:45:00CAUGHT! (ANOMALY) (S1) : LỌT VÀO ỐNG KÍNH!
11:10:00GOLD RUSH: MINE RESCUE WITH FREDDY & JUAN (S2) : TÌM VÀNG: FREDDY & JUAN GIẢI CỨU KHU MỎ
12:00:00GOLD RUSH: MINE RESCUE WITH FREDDY & JUAN (S2) : TÌM VÀNG: FREDDY & JUAN GIẢI CỨU KHU MỎ
12:50:00GOLD RUSH: MINE RESCUE WITH FREDDY & JUAN (S2) : TÌM VÀNG: FREDDY & JUAN GIẢI CỨU KHU MỎ
13:40:00GOLD RUSH: MINE RESCUE WITH FREDDY & JUAN (S2) : TÌM VÀNG: FREDDY & JUAN GIẢI CỨU KHU MỎ
14:35:00GOLD RUSH: MINE RESCUE WITH FREDDY & JUAN (S2) : TÌM VÀNG: FREDDY & JUAN GIẢI CỨU KHU MỎ
15:30:00REHAB ADDICT RESCUE (S1) : CẢI TẠO NHÀ CŨ
16:25:00EXPEDITION X (S4) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN
17:20:00DUAL SURVIVAL BRAZIL (S1) : CẶP ĐÔI SINH TỒN: BRAZIL
18:15:00BERING SEA GOLD (S12) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
20:05:00TBA
21:00:00REHAB ADDICT RESCUE (S1) : CẢI TẠO NHÀ CŨ
21:55:00GOLD RUSH (S14) : TÌM VÀNG
22:50:00NICK & AARON CARTER: FALLEN IDOLS (S1) : NICK & AARON CARTER: THẦN TƯỢNG SA NGÃ
23:45:00BUILDING OFF THE GRID (S2) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU
Lịch phát sóng Discovery 2/6/2024