25/09/2023 - 1:02 PM

Lịch phát sóng Discovery 19/9/2023

Lịch phát sóng Discovery 19/9/2023

00:40:00 DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
01:35:00 BERING SEA GOLD (S11) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
03:25:00 DEADLIEST CATCH: THE VIKING RETURNS (S1) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP: NGƯỜI VIKING TRỞ LẠI
04:20:00 GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
05:10:00 TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
06:00:00 GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
07:00:00 SHARK WEEK: COCAINE SHARKS : TUẦN LỄ CÁ MẬP: CÁ MẬP PHÊ PHA
07:50:00 TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
08:40:00 DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
09:30:00 BERING SEA GOLD (S11) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
11:10:00 SHARK WEEK: COCAINE SHARKS : TUẦN LỄ CÁ MẬP: CÁ MẬP PHÊ PHA
12:00:00 TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
12:50:00 POOL KINGS (S7) : VUA BỂ BƠI
13:15:00 POOL KINGS (S7) : VUA BỂ BƠI
13:40:00 DIRTY JOBS (S9) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
14:35:00 NO PAIN NO DELISH (S1) : MUỐN ĂN THÌ PHẢI LĂN XẢ
15:30:00 EXPEDITION X (S3) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN
16:25:00 MAN VS WILD WITH BEAR GRYLLS AND PM MODI : KHÁM PHÁ NƠI HOANG DÃ CÙNG BEAR GRYLLS VÀ THỦ TƯỚNG MODI
17:20:00 KIDDIE KAI (S1) : VÕ ĐƯỜNG THIẾU NHI
18:15:00 TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
19:10:00 TALES FROM THE EXPLORERS CLUB : KÝ SỰ KHÁM PHÁ
20:05:00 POOL KINGS (S7) : VUA BỂ BƠI
20:30:00 POOL KINGS (S7) : VUA BỂ BƠI
21:00:00 SHARK WEEK: OFF THE HOOK (S1) : TUẦN LỄ CÁ MẬP: THOÁT KHỎI HIỂM CẢNH
21:55:00 DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
22:50:00 NO PAIN NO DELISH (S1) : MUỐN ĂN THÌ PHẢI LĂN XẢ
23:45:00 TALES FROM THE EXPLORERS CLUB : KÝ SỰ KHÁM PHÁ
Lịch phát sóng Discovery 19/9/2023