03/12/2022 - 1:36 PM

Lịch phát sóng Discovery 19/10/2022

Lịch phát sóng Discovery 19/10/2022

00:35:00 HOFFMAN FAMILY GOLD (S1) : NHÀ HOFFMAN ĐI TÌM VÀNG
01:25:00 FRONTIER BORNEO (S1) : BIÊN GIỚI BORNEO
01:50:00 FRONTIER BORNEO (S1) : BIÊN GIỚI BORNEO
02:15:00 BUILDING OFF THE GRID (S1) : XÂY NHÀ Ở NƠI HOANG VU
03:05:00 NO PAIN NO DELISH (S1) : MUỐN ĂN THÌ PHẢI MÒ
03:55:00 DEADLIEST CATCH (S8) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
04:45:00 DIRTY JOBS (S9) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
05:35:00 GOLD RUSH (S5) : TÌM VÀNG
06:35:00 DEADLIEST CATCH (S8) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
07:25:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ
08:15:00 DIRTY JOBS (S9) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
09:05:00 HOFFMAN FAMILY GOLD (S1) : NHÀ HOFFMAN ĐI TÌM VÀNG
09:55:00 BUILDING OFF THE GRID (S1) : XÂY NHÀ Ở NƠI HOANG VU
10:45:00 DEADLIEST CATCH (S8) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
11:35:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ
12:25:00 DIRTY JOBS (S9) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
13:15:00 MYSTERIES OF THE DEEP (S2) : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
14:05:00 JEREMY WADE’S DARK WATERS (S1) : VÙNG NƯỚC TỐI DẪN CHƯƠNG TRÌNH: JEREMY WADE
14:55:00 EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
15:45:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE (S2) : TỶ PHÚ NGẦM
17:25:00 GOLD RUSH 7 (S7) : TÌM VÀNG
18:15:00 DIRTY JOBS (S9) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
19:10:00 BUILDING OFF THE GRID (S5) : XÂY NHÀ Ở NƠI HOANG VU
20:05:00 JEREMY WADE’S DARK WATERS (S1) : VÙNG NƯỚC TỐI DẪN CHƯƠNG TRÌNH: JEREMY WADE
21:00:00 MYSTERIES OF THE DEEP (S2) : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
21:55:00 EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
22:50:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG
23:45:00 BUILDING OFF THE GRID (S5) : XÂY NHÀ Ở NƠI HOANG VU
Lịch phát sóng Discovery 19/10/2022