09/02/2023 - 4:38 PM

Lịch phát sóng Discovery 19/1/2023

Lịch phát sóng Discovery 19/1/2023

00:10:00 POOL KINGS (S3) : VUA BỂ BƠI
00:35:00 GLOBAL GAME SHOW: WITHOUT BORDERS : TRÒ CHƠI TOÀN CẦU: KHÔNG BIÊN GIỚI
01:25:00 TALES FROM THE EXPLORERS CLUB (S1) : KÝ SỰ KHÁM PHÁ
02:15:00 SHAQATTACK : CUỘC TẤN CÔNG CỦA SHAQ
03:05:00 MUMMIES UNWRAPPED (S1) : KHÁM PHÁ XÁC ƯỚP
03:55:00 DEADLIEST CATCH (S13) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
04:45:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
05:35:00 BODY BIZARRE (S6) : CƠ THỂ KỲ LẠ
06:35:00 DEADLIEST CATCH (S13) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
07:25:00 POOL KINGS (S3) : VUA BỂ BƠI
07:50:00 POOL KINGS (S3) : VUA BỂ BƠI
08:15:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
09:05:00 MUMMIES UNWRAPPED (S1) : KHÁM PHÁ XÁC ƯỚP
09:55:00 TALES FROM THE EXPLORERS CLUB (S1) : KÝ SỰ KHÁM PHÁ
10:45:00 DEADLIEST CATCH (S13) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
11:35:00 POOL KINGS (S3) : VUA BỂ BƠI
12:00:00 POOL KINGS (S3) : VUA BỂ BƠI
12:25:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
13:15:00 GETAWAY DRIVER (S1) : QUÁI XẾ THOÁT THÂN
14:05:00 WHEELER DEALERS: DREAM CAR (S2) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ
14:55:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ
15:45:00 MYSTERY AT BLIND FROG RANCH (S2) : BÍ ẨN Ở TRANG TRẠI ẾCH MÙ
16:35:00 DUAL SURVIVAL (S4) : CẶP ĐÔI SINH TỒN
17:25:00 DUAL SURVIVAL (S4) : CẶP ĐÔI SINH TỒN
18:15:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
19:10:00 HARD CELL (S1) : PIN KHỦNG
19:35:00 ANT ANSTEAD MASTER MECHANIC (S1) : THỢ MÁY BẬC THẦY ANT ANSTEAD
20:05:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S5) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
21:00:00 GETAWAY DRIVER (S1) : QUÁI XẾ THOÁT THÂN
21:55:00 WHEELER DEALERS: DREAM CAR (S2) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ
22:50:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ
23:45:00 HARD CELL (S1) : PIN KHỦNG
Lịch phát sóng Discovery 19/1/2023