03/10/2023 - 6:52 AM

Lịch phát sóng Discovery 18/9/2023

Lịch phát sóng Discovery 18/9/2023

00:40:00 GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
01:35:00 GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
02:30:00 GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
03:25:00 GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
04:20:00 CHASING GHISLAINE : TRUY ĐUỔI GHISLAINE
05:10:00 AIRPORT 24/7: MIAMI (S2) : SÂN BAY 24/7: MIAMI
05:35:00 AIRPORT 24/7: MIAMI (S2) : SÂN BAY 24/7: MIAMI
06:00:00 GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
07:00:00 AIRPORT 24/7: MIAMI (S2) : SÂN BAY 24/7: MIAMI
07:25:00 AIRPORT 24/7: MIAMI (S2) : SÂN BAY 24/7: MIAMI
07:50:00 TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
08:40:00 INSIDE THE HEIST (S1) : NỘI TÌNH CÁC VỤ TRỘM
09:30:00 THE HINDENBURG DISASTER: A MYSTERIES AT THE MUSEUM SPECIAL : BÍ ẨN Ở BẢO TÀNG: THẢM HỌA HINDENBURG
10:20:00 GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
11:10:00 AIRPORT 24/7: MIAMI (S2) : SÂN BAY 24/7: MIAMI
11:35:00 AIRPORT 24/7: MIAMI (S2) : SÂN BAY 24/7: MIAMI
12:00:00 TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
12:50:00 BERING SEA GOLD (S11) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
14:35:00 DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
15:30:00 NAZIS’ STOLEN TREASURE : KHO BÁU BỊ ĐÁNH CẮP CỦA PHÁT XÍT
17:20:00 EXPEDITION UNKNOWN: GREATEST TREASURE HUNTS : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ: NHỮNG CUỘC SĂN KHO BÁU VĨ ĐẠI
18:15:00 TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
19:10:00 SHARK WEEK: COCAINE SHARKS : TUẦN LỄ CÁ MẬP: CÁ MẬP PHÊ PHA
20:05:00 DEADLIEST CATCH: THE VIKING RETURNS (S1) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP: NGƯỜI VIKING TRỞ LẠI
21:00:00 DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
21:55:00 BERING SEA GOLD (S11) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
23:45:00 SHARK WEEK: COCAINE SHARKS : TUẦN LỄ CÁ MẬP: CÁ MẬP PHÊ PHA
Lịch phát sóng Discovery 18/9/2023