07/10/2022 - 4:05 PM

Lịch phát sóng Discovery 18/9/2022

Lịch phát sóng Discovery 18/9/2022

00:35:00 GOLD RUSH: FREDDY DODGE’S MINE RESCUE (S1) : TÌM VÀNG: FREDDY DODGE GIẢI CỨU KHU MỎ
01:25:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S10) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 10)
03:05:00 TREASURE QUEST: SNAKE ISLAND (S2) : SĂN LÙNG KHO BÁU: ĐẢO RẮN (MÙA 2)
03:55:00 GOLD RUSH (S8) : TÌM VÀNG (PHẦN 8)
04:45:00 BODY BIZARRE (S5) : CƠ THỂ KỲ LẠ (PHẦN 5)
05:35:00 100 DAYS WILD (S1) : 100 NGÀY Ở MIỀN HOANG DÃ (PHẦN 1)
06:35:00 THE ALASKA TRIANGLE (S1) : TAM GIÁC ALASKA
07:25:00 THE DIANA INVESTIGATIONS (S1) : CUỘC ĐIỀU TRA VỤ ÁM SÁT DIANA
08:15:00 CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
08:40:00 CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
09:05:00 EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 2)
09:55:00 MAN-EATING PYTHON : TRĂN ĂN THỊT NGƯỜI Ở SULAWESI
10:45:00 THE TREEHOUSE GUYS (S2) : NHỮNG THỢ XÂY NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 2)
11:35:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
12:25:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
13:15:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
14:05:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
14:55:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
15:45:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S2) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 2)
16:35:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S2) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 2)
17:25:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S2) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 2)
18:15:00 MASTER CLASS TAIWAN (S1) : KÝ SỰ HỌC NGHỆ Ở ĐÀI LOAN
18:40:00 CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
19:10:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 17)
20:05:00 CHINA ON THE MOVE (S1) : TRUNG QUỐC CHUYỂN MÌNH
20:30:00 CHINA ON THE MOVE (S1) : TRUNG QUỐC CHUYỂN MÌNH
21:00:00 GOLD RUSH: FREDDY DODGE’S MINE RESCUE (S1) : TÌM VÀNG: FREDDY DODGE GIẢI CỨU KHU MỎ
21:55:00 THE ALASKA TRIANGLE (S1) : TAM GIÁC ALASKA
22:50:00 THE TREEHOUSE GUYS (S2) : NHỮNG THỢ XÂY NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 2)
23:45:00 HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
Lịch phát sóng Discovery 18/9/2022