07/10/2022 - 5:02 PM

Lịch phát sóng Discovery 18/8/2022

Lịch phát sóng Discovery 18/8/2022

00:35:00 CURSES OF SOUTHEAST ASIA : LỜI NGUYỀN CỦA ĐÔNG NAM Á
02:15:00 EXPEDITION DEEP OCEAN (S1) : THÁM HIỂM ĐẠI DƯƠNG SÂU THẲM
03:05:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S10) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 10)
04:45:00 EXPEDITION X (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN (PHẦN 2)
05:35:00 BODY BIZARRE (S4) : CƠ THỂ KỲ LẠ (PHẦN 4)
06:35:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
07:00:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S3) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE TRONG MƠ (PHẦN 3)
07:25:00 BUILDING OFF THE GRID (S3) : XÂY NHÀ Ở NƠI HOANG VU (PHẦN 3)
08:15:00 EXPEDITION X (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN (PHẦN 2)
09:05:00 CURSES OF SOUTHEAST ASIA : LỜI NGUYỀN CỦA ĐÔNG NAM Á
10:45:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
11:10:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC (PHẦN 2)
11:35:00 BUILDING OFF THE GRID (S3) : XÂY NHÀ Ở NƠI HOANG VU (PHẦN 3)
12:25:00 EXPEDITION X (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN (PHẦN 2)
13:15:00 SPEED IS THE NEW BLACK (S1) : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI (PHẦN 1)
14:05:00 SUPERCAR SUPERBUILD (S2) : SIÊU XE SIÊU CẤU TẠO (PHẦN 2)
14:55:00 SEARCH FOR PIRATE GOLD : ĐI TÌM VÀNG CỦA HẢI TẶC
16:35:00 FAST N’ LOUD: DEMOLITION THEATER (S1) : NHANH VÀ ỒN ÀO: RẠP CHUYÊN CHIẾU PHIM VỀ THẢM HỌA (PHẦN 1)
17:25:00 FAST N’ LOUD: DEMOLITION THEATER (S1) : NHANH VÀ ỒN ÀO: RẠP CHUYÊN CHIẾU PHIM VỀ THẢM HỌA (PHẦN 1)
18:15:00 EXPEDITION X (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN (PHẦN 2)
19:10:00 WHEELER DEALERS (S13) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 13)
20:05:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE SPECIAL (S3) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN (PHẦN 3) T
21:00:00 SPEED IS THE NEW BLACK (S1) : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI (PHẦN 1)
21:55:00 SUPERCAR SUPERBUILD (S2) : SIÊU XE SIÊU CẤU TẠO (PHẦN 2)
22:50:00 FINDING NAZI HIDEOUTS : ĐI TÌM NƠI TRÚ ẨN CỦA PHÁT XÍT
Lịch phát sóng Discovery 18/8/2022