22/07/2024 - 12:48 PM

Lịch phát sóng Discovery 18/6/2024

Lịch phát sóng Discovery 18/6/2024

00:10:00BATH CRASHERS (S11) : TÂN TRANG NHÀ TẮM
00:40:00GOLD RUSH (S14) : TÌM VÀNG
01:35:00OUTBACK OPAL HUNTERS (S6) : THỢ SĂN ĐÁ OPAL VÙNG HẺO LÁNH
02:30:00MYSTERY AT BLIND FROG RANCH (S3) : BÍ ẨN Ở TRANG TRẠI ẾCH MÙ
03:25:00AMERICA’S BACKYARD GOLD (S1) : TÌM VÀNG MIỀN HOANG SƠ NƯỚC MỸ
04:20:00MAN CAVES (S12) : THẾ GIỚI GIẢI TRÍ CỦA ĐÀN ÔNG
04:45:00MAN CAVES (S12) : THẾ GIỚI GIẢI TRÍ CỦA ĐÀN ÔNG
05:10:00GOLD RUSH: MINE RESCUE WITH FREDDY & JUAN (S2) : TÌM VÀNG: FREDDY & JUAN GIẢI CỨU KHU MỎ
06:00:00MAN CAVES (S12) : THẾ GIỚI GIẢI TRÍ CỦA ĐÀN ÔNG
06:30:00MAN CAVES (S12) : THẾ GIỚI GIẢI TRÍ CỦA ĐÀN ÔNG
07:00:00BATH CRASHERS (S11) : TÂN TRANG NHÀ TẮM
07:25:00BATH CRASHERS (S11) : TÂN TRANG NHÀ TẮM
07:50:00GOLD RUSH: MINE RESCUE WITH FREDDY & JUAN (S2) : TÌM VÀNG: FREDDY & JUAN GIẢI CỨU KHU MỎ
08:40:00GOLD RUSH (S14) : TÌM VÀNG
09:30:00SUPER DAD (S1) : ÔNG BỐ SIÊU PHÀM
09:55:00SUPER DAD (S1) : ÔNG BỐ SIÊU PHÀM
10:20:00MAN CAVES (S13) : THẾ GIỚI GIẢI TRÍ CỦA ĐÀN ÔNG
10:45:00MAN CAVES (S13) : THẾ GIỚI GIẢI TRÍ CỦA ĐÀN ÔNG
11:10:00BATH CRASHERS (S11) : TÂN TRANG NHÀ TẮM
11:35:00BATH CRASHERS (S11) : TÂN TRANG NHÀ TẮM
12:00:00GOLD RUSH: MINE RESCUE WITH FREDDY & JUAN (S2) : TÌM VÀNG: FREDDY & JUAN GIẢI CỨU KHU MỎ
12:50:00SURVIVE THE RAFT (S1) : SINH TỒN NGOÀI BIỂN KHƠI
13:40:00DUAL SURVIVAL BRAZIL (S1) : CẶP ĐÔI SINH TỒN: BRAZIL
14:35:00MAN VS. WILD (S4) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
15:30:00DIRTY JOBS (S9) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
16:25:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S6) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
17:20:00AUSSIE GOLD HUNTERS: MINE SOS (S1) : THỢ SĂN VÀNG NGƯỜI ÚC: GIẢI CỨU KHU MỎ
18:15:00BODY CAM (S4) : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
19:10:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN
20:05:00SURVIVE THE RAFT (S1) : SINH TỒN NGOÀI BIỂN KHƠI
21:00:00MAN VS. WILD (S6) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
21:55:00DUAL SURVIVAL (S5) : CẶP ĐÔI SINH TỒN
22:50:00DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
23:45:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN
Lịch phát sóng Discovery 18/6/2024