26/05/2022 - 9:15 AM

Lịch phát sóng Discovery 18/5/2022

Lịch phát sóng Discovery 18/5/2022

00:35:00 DIRTY JOBS (S6) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN (PHẦN 6)
01:25:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S1) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
02:15:00 EXPEDITION WITH STEVE BACKSHALL (S1) : THÁM HIỂM CÙNG STEVE BACKSHALL
03:05:00 WHAT THE DISCOVERY (S1) : NHỮNG PHÁT HIỆN KỲ THÚ
03:55:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
04:20:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
04:45:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11)
05:35:00 GOLD RUSH (S8) : TÌM VÀNG (PHẦN 8)
06:35:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
07:25:00 SURVIVAL BIBLE (S1) : THÁNH KINH SINH TỒN (PHẦN 1)
08:15:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11)
09:05:00 DIRTY JOBS (S6) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN (PHẦN 6)
09:55:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S1) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
10:45:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
11:10:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
11:35:00 SURVIVAL BIBLE (S1) : THÁNH KINH SINH TỒN (PHẦN 1)
12:25:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11)
13:15:00 EXPEDITION UNKNOWN (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 1)
14:05:00 EXPEDITION X (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN (PHẦN 2)
14:55:00 ABALONE WARS (S2) : CUỘC CHIẾN BÀO NGƯ (PHẦN 2)
15:45:00 DEADLIEST CATCH: BLOODLINE (S2) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP: HUYẾT THỐNG (PHẦN 2)
16:35:00 DEADLIEST CATCH: BLOODLINE (S2) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP: HUYẾT THỐNG (PHẦN 2)
17:25:00 DEADLIEST CATCH: BLOODLINE (S2) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP: HUYẾT THỐNG (PHẦN 2)
18:15:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11)
19:10:00 DIESEL BROTHERS (S2) : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL (PHẦN 2)
20:05:00 EXPEDITION UNKNOWN (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 1)
21:00:00 EXPEDITION UNKNOWN: MEGALODON (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ: MEGALODON
21:55:00 EXPEDITION X (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN (PHẦN 2)
22:50:00 ABALONE WARS (S2) : CUỘC CHIẾN BÀO NGƯ (PHẦN 2)
23:45:00 DIESEL BROTHERS (S2) : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL (PHẦN 2)
Lịch phát sóng Discovery 18/5/2022