13 May, 2021

Lịch phát sóng Discovery 18/4/2021

Lịch phát sóng Discovery 18/4/2021

00:35:00 INVISIBLE KILLERS : SÁT NHÂN VÔ HÌNH
01:25:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 8)
02:15:00 ALL ON THE LINE : MẺ CÂU SINH TỬ
03:05:00 INVISIBLE KILLERS : SÁT NHÂN VÔ HÌNH
03:55:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S3) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 3)
04:45:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4)
05:35:00 ALL ON THE LINE : MẺ CÂU SINH TỬ
06:35:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S3) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 3)
07:25:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 8)
08:15:00 BERING SEA GOLD (S9) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 9)
09:05:00 THE WHEEL : BÁNH XE VẬN MỆNH
09:55:00 KINDIG CUSTOMS (S7) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 7)
10:45:00 MANHUNT WITH JOEL LAMBERT (S2) : SĂN NGƯỜI CÙNG JOEL LAMBERT PHẦN 2
11:35:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
12:00:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
12:25:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
12:50:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
13:15:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
13:40:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
14:05:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
14:30:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
14:55:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
15:20:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
15:45:00 ULTIMATE NINJA CHALLENGE : THỬ THÁCH TUYỆT ĐỈNH DÀNH CHO NINJA
16:35:00 ULTIMATE NINJA CHALLENGE : THỬ THÁCH TUYỆT ĐỈNH DÀNH CHO NINJA
17:25:00 ULTIMATE NINJA CHALLENGE : THỬ THÁCH TUYỆT ĐỈNH DÀNH CHO NINJA
18:15:00 THE WHEEL : BÁNH XE VẬN MỆNH
19:10:00 MANHUNT WITH JOEL LAMBERT (S2) : SĂN NGƯỜI CÙNG JOEL LAMBERT PHẦN 2
20:05:00 TBA
21:00:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 8)
21:55:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
22:50:00 BORDER CONTROL: SPAIN : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
23:15:00 BORDER CONTROL: SPAIN : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
23:45:00 INVISIBLE KILLERS : SÁT NHÂN VÔ HÌNH
Lịch phát sóng Discovery 18/4/2021