20/04/2024 - 10:37 AM

Lịch phát sóng Discovery 18/3/2024

Lịch phát sóng Discovery 18/3/2024

00:40:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S1) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
01:35:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S1) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
02:30:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S1) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
03:25:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S1) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
04:20:00BODY CAM (S3) : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
05:10:00SCIJINKS (S1) : KHOA HỌC VUI
05:35:00BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
06:00:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S1) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
07:00:00SCIJINKS (S1) : KHOA HỌC VUI
07:25:00BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
07:50:00EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
08:40:00HIGH SPEED CHASE (S1) : TRUY ĐUỔI TỐC ĐỘ CAO
09:30:00FEDS (S1) : ĐẶC VỤ ĐIỀU TRA LIÊN BANG
10:20:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S1) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
11:10:00SCIJINKS (S1) : KHOA HỌC VUI
11:35:00BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
12:00:00EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
12:50:00BERING SEA GOLD (S12) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
14:35:00GOLD RUSH (S14) : TÌM VÀNG
15:30:00DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
17:20:00DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
18:15:00EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
19:10:00GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S6) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER
20:05:00HOFFMAN FAMILY GOLD (SEASON 1B) (S1) : NHÀ HOFFMAN ĐI TÌM VÀNG
21:00:00GOLD RUSH (S14) : TÌM VÀNG
21:55:00BERING SEA GOLD (S12) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
23:45:00GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S6) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER

 

Lịch phát sóng Discovery 18/3/2024