Lịch phát sóng

Lịch phát sóng Discovery 18/3/2022

Lich phat song Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

Lich phat song Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 GETAWAY DRIVER (S1) : QUÁI XẾ THOÁT THÂN
01:25:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 17)
02:15:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S4) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 4)
03:05:00 NOSTRADAMUS: END OF DAYS (S1) : NOSTRADAMUS: NGÀY TẬN THẾ
03:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
04:20:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
04:45:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 10)
05:35:00 GOLD RUSH 7 (S7) : TÌM VÀNG (PHẦN 7)
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
07:25:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
08:15:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 10)
09:05:00 GETAWAY DRIVER (S1) : QUÁI XẾ THOÁT THÂN
09:55:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 17)
10:45:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
11:10:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
11:35:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
12:25:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 10)
13:15:00 EXPEDITION ASIA WITH RYAN PYLE (S1) : THÁM HIỂM CHÂU Á CÙNG RYAN PYLE
14:05:00 BORDER CONTROL: EUROPE (S1) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
14:30:00 BORDER CONTROL: EUROPE (S1) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
14:55:00 EXPEDITION X (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN
15:45:00 DUAL SURVIVAL (S1) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 1)
16:35:00 SUPER SYSTEMS (S1) : CÁC SIÊU HỆ THỐNG
17:25:00 MAN VS BEAR (S1) : NGƯỜI ĐỌ VỚI GẤU
18:15:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 10)
19:10:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 10)
20:05:00 BORDER CONTROL: EUROPE (S1) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
20:30:00 BORDER CONTROL: EUROPE (S1) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
21:00:00 EXPEDITION ASIA WITH RYAN PYLE (S1) : THÁM HIỂM CHÂU Á CÙNG RYAN PYLE
21:55:00 NOSTRADAMUS: END OF DAYS (S1) : NOSTRADAMUS: NGÀY TẬN THẾ
22:50:00 EXPEDITION X (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN
23:45:00 BORDER CONTROL: EUROPE (S1) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
Exit mobile version