20/04/2024 - 11:35 AM

Lịch phát sóng Discovery 18/2/2024

Lịch phát sóng Discovery 18/2/2024

00:40:00KINDIG CUSTOMS (S9) : XE ĐỘ CỦA KINDIG
01:35:00DUAL SURVIVAL (S4) : CẶP ĐÔI SINH TỒN
02:30:00WHEELER DEALERS: DREAM CAR (S1) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ
03:25:00SEWER DIVERS (S1) : THỢ THÔNG CỐNG
04:20:00WHEELER DEALERS (SEASON 18B) (S18) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ
05:10:00DIRTY JOBS (S8) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
06:00:00HOFFMAN FAMILY GOLD (SEASON 1B) (S1) : NHÀ HOFFMAN ĐI TÌM VÀNG
07:00:00KINDIG CUSTOMS (S9) : XE ĐỘ CỦA KINDIG
07:50:00WHEELER DEALERS (SEASON 18B) (S18) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ
08:40:00DEADLIEST CATCH SPECIALS (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
09:30:00NOSTRADAMUS END OF DAYS : NOSTRADAMUS: NGÀY TẬN THẾ
10:20:00BODY CAM (S4) : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
11:10:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S6) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
12:00:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S6) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
12:50:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S6) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
13:40:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S6) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
14:35:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S6) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
15:30:00DEADLIEST CATCH (S15) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
16:25:00DEADLIEST CATCH (S15) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
17:20:00DEADLIEST CATCH (S15) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
18:15:00KINDIG CUSTOMS (S9) : XE ĐỘ CỦA KINDIG
19:10:00GOLD RUSH: MINE RESCUE WITH FREDDY & JUAN (S2) : TÌM VÀNG: FREDDY & JUAN GIẢI CỨU KHU MỎ
20:05:00TBA
21:00:00FEDS (S1) : ĐẶC VỤ ĐIỀU TRA LIÊN BANG
21:55:00DEADLIEST CATCH SPECIALS (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
22:50:00MEAN GIRL MURDERS (S1) : ÁN MẠNG ĐẢ NỮ
23:45:00GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG

 

Lịch phát sóng Discovery 18/2/2024