09/02/2023 - 4:36 PM

Lịch phát sóng Discovery 18/11/2022

Lịch phát sóng Discovery 18/11/2022

00:10:00 ANT ANSTEAD MASTER MECHANIC (S1) : THỢ MÁY BẬC THẦY ANT ANSTEAD
00:35:00 MILLION DOLLAR WHEELS (S1) : NHỮNG CHIẾC XE TRIỆU ĐÔ
01:25:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ
02:15:00 GOLD RUSH: FREDDY DODGE’S MINE RESCUE (S1) : TÌM VÀNG: FREDDY DODGE GIẢI CỨU KHU MỎ
03:05:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ
03:55:00 DEADLIEST CATCH (S10) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
04:45:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE SPECIAL (S3) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN
05:35:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S5) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG
06:35:00 DEADLIEST CATCH (S10) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
07:25:00 DREAM JOBS WITH CHRIS HOY (S1) : CÔNG VIỆC TRONG MƠ$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: CHRIS HOY
07:50:00 ANT ANSTEAD MASTER MECHANIC (S1) : THỢ MÁY BẬC THẦY ANT ANSTEAD
08:15:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE SPECIAL (S3) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN
09:05:00 MILLION DOLLAR WHEELS (S1) : NHỮNG CHIẾC XE TRIỆU ĐÔ
09:55:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ
10:45:00 DEADLIEST CATCH (S10) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
11:35:00 DREAM JOBS WITH CHRIS HOY (S1) : CÔNG VIỆC TRONG MƠ$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: CHRIS HOY
12:00:00 ANT ANSTEAD MASTER MECHANIC (S1) : THỢ MÁY BẬC THẦY ANT ANSTEAD
12:25:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE SPECIAL (S3) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN
13:15:00 EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
14:05:00 DEAD SILENT (S4) : SỰ IM LẶNG CHẾT NGƯỜI
14:55:00 THE ALASKA TRIANGLE (S1) : TAM GIÁC ALASKA
15:45:00 DINO HUNTERS (S1) : THỢ SĂN KHỦNG LONG
16:35:00 OUTBACK OPAL HUNTERS (S5) : THỢ SĂN ĐÁ OPAL VÙNG HẺO LÁNH
17:25:00 MYSTERIOUS PLANET (S1) : HÀNH TINH KỲ BÍ
18:15:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE SPECIAL (S3) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN
19:10:00 MILLION DOLLAR WHEELS (S1) : NHỮNG CHIẾC XE TRIỆU ĐÔ
20:05:00 EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
21:00:00 EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
21:55:00 DEAD SILENT (S4) : SỰ IM LẶNG CHẾT NGƯỜI
22:50:00 PARANORMAL DECLASSIFIED (S1) : GIẢI MÃ HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN
23:45:00 MILLION DOLLAR WHEELS (S1) : NHỮNG CHIẾC XE TRIỆU ĐÔ
Lịch phát sóng Discovery 18/11/2022