02/03/2024 - 12:43 AM

Lịch phát sóng Discovery 18/10/2023

Lịch phát sóng Discovery 18/10/2023

00:40:00TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
01:35:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
02:30:00EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
03:25:00NO PAIN NO DELISH (S1) : MUỐN ĂN THÌ PHẢI LĂN XẢ
04:20:00GOLD RUSH (S8) : TÌM VÀNG
05:10:00SHARK WEEK: COCAINE SHARKS : TUẦN LỄ CÁ MẬP: CÁ MẬP PHÊ PHA
06:00:00GOLD RUSH (S8) : TÌM VÀNG
07:00:00STREET OUTLAWS: FARMTRUCK AND AZN (S1) : NHỮNG TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: FARMTRUCK VÀ AZN
07:50:00SHARK WEEK: TROPIC JAWS (S1) : TUẦN LỄ CÁ MẬP: CÁ MẬP NHIỆT ĐỚI
08:40:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
09:30:00EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
10:20:00GOLD RUSH (S8) : TÌM VÀNG
11:10:00STREET OUTLAWS: FARMTRUCK AND AZN (S1) : NHỮNG TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: FARMTRUCK VÀ AZN
12:00:00SHARK WEEK: COCAINE SHARKS : TUẦN LỄ CÁ MẬP: CÁ MẬP PHÊ PHA
12:50:00HOMESTEAD RESCUE (S5) : GIẢI CỨU TRANG TRẠI
14:35:00EXPEDITION UNKNOWN (S4) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
15:30:00TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY XÂY NHÀ TRÊN CÂY
16:25:00TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY XÂY NHÀ TRÊN CÂY
17:20:00TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY XÂY NHÀ TRÊN CÂY
18:15:00SHARK WEEK: OFF THE HOOK (S1) : TUẦN LỄ CÁ MẬP: THOÁT KHỎI HIỂM CẢNH
19:10:00HOMESTEAD RESCUE (S5) : GIẢI CỨU TRANG TRẠI
21:00:00EXPEDITION UNKNOWN (S4) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
21:55:00EXPEDITION UNKNOWN (S4) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
22:50:00EXPEDITION BIGFOOT (S2) : KHÁM PHÁ BIGFOOT
23:45:00HOMESTEAD RESCUE (S5) : GIẢI CỨU TRANG TRẠI

 

Lịch phát sóng Discovery 18/10/2023