09/02/2023 - 5:18 PM

Lịch phát sóng Discovery 18/1/2023

Lịch phát sóng Discovery 18/1/2023

00:35:00 BEAR GRYLLS: ESCAPE FROM HELL (S1) : BEAR GRYLLS THOÁT KHỎI ĐỊA NGỤC
01:25:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S3) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
02:15:00 BUILDING OFF THE GRID (S3) : XÂY NHÀ Ở NƠI HOANG VU
03:05:00 WHAT THE DISCOVERY (S1) : NHỮNG PHÁT HIỆN KỲ THÚ
03:55:00 DEADLIEST CATCH (S13) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
04:45:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
05:35:00 GOLD RUSH (S5) : TÌM VÀNG
06:35:00 DEADLIEST CATCH (S13) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
07:25:00 PANDEMIC: COVID-19 : ĐẠI DỊCH: COVID-19
08:15:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
09:05:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S3) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
09:55:00 WHAT THE DISCOVERY (S1) : NHỮNG PHÁT HIỆN KỲ THÚ
10:45:00 DEADLIEST CATCH (S13) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
11:35:00 PANDEMIC: COVID-19 : ĐẠI DỊCH: COVID-19
12:25:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
13:15:00 EXPEDITION UNKNOWN SPECIAL- GLOBAL GAME SHOW: GREEK ODYSSEY : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ: TRÒ CHƠI TOÀN CẦU
14:05:00 JAWS VS KRAKEN : CÁ MẬP ĐỌ SỨC VỚI THỦY QUÁI KRAKEN
14:55:00 TALES FROM THE EXPLORERS CLUB (S1) : KÝ SỰ KHÁM PHÁ
15:45:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
17:25:00 GOLD RUSH: WINTER’S FORTUNE (S1) : TÌM VÀNG: VẬN MAY MÙA ĐÔNG
18:15:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
19:10:00 POOL KINGS (S3) : VUA BỂ BƠI
19:35:00 POOL KINGS (S3) : VUA BỂ BƠI
20:05:00 SHAQATTACK : CUỘC TẤN CÔNG CỦA SHAQ
21:00:00 GLOBAL GAME SHOW: WITHOUT BORDERS : TRÒ CHƠI TOÀN CẦU: KHÔNG BIÊN GIỚI
21:55:00 TALES FROM THE EXPLORERS CLUB (S1) : KÝ SỰ KHÁM PHÁ
22:50:00 MUMMIES UNWRAPPED (S1) : KHÁM PHÁ XÁC ƯỚP
23:45:00 POOL KINGS (S3) : VUA BỂ BƠI
Lịch phát sóng Discovery 18/1/2023