26/02/2024 - 8:54 PM

Lịch phát sóng Discovery 17/9/2023

Lịch phát sóng Discovery 17/9/2023

00:40:00SHARK WEEK: COCAINE SHARKS : TUẦN LỄ CÁ MẬP: CÁ MẬP PHÊ PHA
01:35:00EXPEDITION BIGFOOT (S2) : KHÁM PHÁ BIGFOOT
02:30:00TALES FROM THE EXPLORERS CLUB : KÝ SỰ KHÁM PHÁ
03:25:00DEADLY SHARKS OF PARADISE : NHỮNG LOÀI CÁ MẬP NGUY HIỂM Ở THIÊN ĐƯỜNG
04:20:00KIDDIE KAI (S1) : VÕ ĐƯỜNG THIẾU NHI
05:10:00UNWRAPPED (S14) : KHÁM PHÁ ẨM THỰC
05:35:00UNWRAPPED (S14) : KHÁM PHÁ ẨM THỰC
06:00:00KING TUT: MYSTERIES AT THE MUSEUM : BÍ ẨN Ở BẢO TÀNG: VUA TUT
07:00:00BERING SEA GOLD (S11) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
08:40:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
09:30:00EXPEDITION UNKNOWN (S8) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
10:20:00INSIDE THE HEIST (S1) : NỘI TÌNH CÁC VỤ TRỘM
11:10:00TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
12:00:00TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
12:50:00TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
13:40:00DIRTY JOBS (S9) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
14:35:00DIRTY JOBS (S9) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
15:30:00UNWRAPPED (S15) : KHÁM PHÁ ẨM THỰC
15:55:00UNWRAPPED (S15) : KHÁM PHÁ ẨM THỰC
16:25:00BUILDING OFF THE GRID (S2) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU
17:20:00BUILDING OFF THE GRID (S2) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU
18:15:00BERING SEA GOLD (S11) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
20:05:00MARVELOUS CITY (S1) : THÀNH PHỐ DIỆU KỲ
21:00:00THE HINDENBURG DISASTER: A MYSTERIES AT THE MUSEUM SPECIAL : BÍ ẨN Ở BẢO TÀNG: THẢM HỌA HINDENBURG
21:55:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
22:50:00INSIDE THE HEIST (S1) : NỘI TÌNH CÁC VỤ TRỘM
23:45:00GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
Lịch phát sóng Discovery 17/9/2023