03/12/2022 - 1:54 PM

Lịch phát sóng Discovery 17/10/2022

Lịch phát sóng Discovery 17/10/2022

00:35:00 DEADLIEST CATCH (S8) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
01:25:00 DEADLIEST CATCH (S8) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
02:15:00 DEADLIEST CATCH (S8) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
03:05:00 DEADLIEST CATCH (S8) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
03:55:00 GOLD RUSH (S9) : TÌM VÀNG
04:45:00 TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY
05:35:00 TESLA’S DEATH RAY: A MURDER DECLASSIFIED (S1) : TIA TỬ THẦN CỦA TESLA: TIẾT LỘ VỀ VỤ GIẾT NGƯỜI
06:35:00 DEADLIEST CATCH (S8) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
07:25:00 DREW’S DREAM CAR (S1) : CHIẾC XE TRONG MƠ CỦA DREW
08:15:00 DIRTY JOBS (S9) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
09:05:00 EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
09:55:00 EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
10:45:00 TAIWAN REVEALED (S1) : KHÁM PHÁ ĐÀI LOAN
11:35:00 DREW’S DREAM CAR (S1) : CHIẾC XE TRONG MƠ CỦA DREW
12:25:00 DIRTY JOBS (S9) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
13:15:00 DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
14:05:00 OUTBACK OPAL HUNTERS (S5) : THỢ SĂN ĐÁ OPAL VÙNG HẺO LÁNH
14:55:00 GOLD RUSH: FREDDY DODGE’S MINE RESCUE (S1) : TÌM VÀNG: FREDDY DODGE GIẢI CỨU KHU MỎ
15:45:00 LOOKING FOR LOST CITIES : ĐI TÌM NHỮNG THÀNH PHỐ MẤT TÍCH
17:25:00 EXPEDITION UNKNOWN (S5) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
18:15:00 DIRTY JOBS (S9) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
19:10:00 BUILDING OFF THE GRID (S5) : XÂY NHÀ Ở NƠI HOANG VU
20:05:00 HOFFMAN FAMILY GOLD (S1) : NHÀ HOFFMAN ĐI TÌM VÀNG
21:00:00 DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
21:55:00 OUTBACK OPAL HUNTERS (S5) : THỢ SĂN ĐÁ OPAL VÙNG HẺO LÁNH
22:50:00 GOLD RUSH: FREDDY DODGE’S MINE RESCUE (S1) : TÌM VÀNG: FREDDY DODGE GIẢI CỨU KHU MỎ
23:45:00 BUILDING OFF THE GRID (S5) : XÂY NHÀ Ở NƠI HOANG VU
Lịch phát sóng Discovery 17/10/2022