25/09/2023 - 1:07 PM

Lịch phát sóng Discovery 16/9/2023

Lịch phát sóng Discovery 16/9/2023

00:10:00 AIRPORT 24/7: MIAMI (S2) : SÂN BAY 24/7: MIAMI
00:40:00 INSIDE THE HEIST (S1) : NỘI TÌNH CÁC VỤ TRỘM
01:35:00 KING TUT: MYSTERIES AT THE MUSEUM : BÍ ẨN Ở BẢO TÀNG: VUA TUT
02:30:00 EXPEDITION UNKNOWN (S8) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
03:25:00 THE PRICE OF GLEE (S1) : CÁI GIÁ CỦA SỰ NỔI TIẾNG
04:20:00 GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
05:10:00 TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
06:00:00 GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
07:00:00 GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
07:50:00 GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
08:40:00 GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
09:30:00 GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
10:20:00 DIRTY JOBS (S9) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
11:10:00 EXPEDITION UNKNOWN (S8) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
12:00:00 NO PAIN NO DELISH (S1) : MUỐN ĂN THÌ PHẢI LĂN XẢ
12:50:00 MARVELOUS CITY (S1) : THÀNH PHỐ DIỆU KỲ
13:40:00 DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
14:35:00 BERING SEA GOLD (S11) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
16:25:00 MAN CAVES (S13) : THẾ GIỚI RIÊNG CỦA ĐÀN ÔNG
16:50:00 MAN CAVES (S13) : THẾ GIỚI RIÊNG CỦA ĐÀN ÔNG
17:20:00 MAN CAVES (S13) : THẾ GIỚI RIÊNG CỦA ĐÀN ÔNG
17:45:00 MAN CAVES (S13) : THẾ GIỚI RIÊNG CỦA ĐÀN ÔNG
18:15:00 HOMESTEAD RESCUE (S5) : GIẢI CỨU TRANG TRẠI
20:05:00 DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
21:00:00 EXPEDITION UNKNOWN (S8) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
21:55:00 INSIDE THE HEIST (S1) : NỘI TÌNH CÁC VỤ TRỘM
22:50:00 BERING SEA GOLD (S11) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
Lịch phát sóng Discovery 16/9/2023