07/10/2022 - 10:48 PM

Lịch phát sóng Discovery 16/9/2022

Lịch phát sóng Discovery 16/9/2022

00:35:00 SUPERCAR SUPERBUILD (S2) : SIÊU XE SIÊU CẤU TẠO (PHẦN 2)
01:25:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 17)
02:15:00 GOLD RUSH: FREDDY DODGE’S MINE RESCUE (S1) : TÌM VÀNG: FREDDY DODGE GIẢI CỨU KHU MỎ
03:05:00 ED STAFFORD FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN 2) $0
03:55:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
04:20:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC (PHẦN 2)
04:45:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
05:35:00 GOLD RUSH (S9) : TÌM VÀNG (PHẦN 9)
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
07:00:00 HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
07:25:00 WHEELER DEALERS (S13) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 13)
08:15:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
09:05:00 SUPERCAR SUPERBUILD (S2) : SIÊU XE SIÊU CẤU TẠO (PHẦN 2)
09:55:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 17)
10:45:00 HOW DO THEY DO IT? (S13) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 13)
11:10:00 HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
11:35:00 MASTER CLASS TAIWAN (S1) : KÝ SỰ HỌC NGHỆ Ở ĐÀI LOAN
12:00:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
12:25:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
13:15:00 CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
13:40:00 CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
14:05:00 THE DIANA INVESTIGATIONS (S1) : CUỘC ĐIỀU TRA VỤ ÁM SÁT DIANA
14:55:00 THE ALASKA TRIANGLE (S1) : TAM GIÁC ALASKA
15:45:00 ABALONE WARS (S4) : CUỘC CHIẾN BÀO NGƯ (PHẦN 4)
16:35:00 OUTBACK OPAL HUNTERS (S5) : THỢ SĂN ĐÁ OPAL VÙNG HẺO LÁNH (PHẦN 5)
17:25:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S3) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER (PHẦN 3)
18:15:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
19:10:00 KEVIN HART’S MUSCLE CAR CREW (S1) : ĐỘI XE CƠ BẮP CỦA KEVIN HART
20:05:00 EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 2)
21:00:00 CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
21:25:00 CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
21:55:00 THE DIANA INVESTIGATIONS (S1) : CUỘC ĐIỀU TRA VỤ ÁM SÁT DIANA
22:50:00 THE ALASKA TRIANGLE (S1) : TAM GIÁC ALASKA
23:45:00 KEVIN HART’S MUSCLE CAR CREW (S1) : ĐỘI XE CƠ BẮP CỦA KEVIN HART
Lịch phát sóng Discovery 16/9/2022