28/06/2022 - 6:24 PM

Lịch phát sóng Discovery 16/6/2022

Lịch phát sóng Discovery 16/6/2022

00:35:00 THE FALL OF GREAT EMPIRES : SỰ SỤP ĐỔ CỦA NHỮNG ĐẾ CHẾ VĨ ĐẠI
02:15:00 EXPEDITION X (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN (PHẦN 2)
03:05:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S10) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 10)
04:45:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 17)
05:35:00 BODY BIZARRE (S3) : CƠ THỂ KỲ LẠ (PHẦN 3)
06:35:00 HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
07:25:00 DIESEL BROTHERS (S2) : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL (PHẦN 2)
08:15:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 17)
09:05:00 THE FALL OF GREAT EMPIRES : SỰ SỤP ĐỔ CỦA NHỮNG ĐẾ CHẾ VĨ ĐẠI
10:45:00 HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
11:10:00 HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
11:35:00 DIESEL BROTHERS (S2) : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL (PHẦN 2)
12:25:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 17)
13:15:00 KEVIN HART’S MUSCLE CAR CREW (S1) : ĐỘI XE CƠ BẮP CỦA KEVIN HART
14:05:00 WHEELER DEALERS: DREAM CAR (S2) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ (PHẦN 2)
14:55:00 NOSTRADAMUS END OF DAYS : NOSTRADAMUS: NGÀY TẬN THẾ
16:35:00 THE UNEXPLAINED FILES (S2) : CHUYỆN BÍ ẨN (PHẦN 2)
17:25:00 EXPEDITION UNKNOWN SHARK TREK : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ: DU HÀNH CÙNG CÁ MẬP
18:15:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 17)
19:10:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
20:05:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S3) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN (PHẦN 3)
21:00:00 KEVIN HART’S MUSCLE CAR CREW (S1) : ĐỘI XE CƠ BẮP CỦA KEVIN HART
21:55:00 WHEELER DEALERS: DREAM CAR (S2) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ (PHẦN 2)
22:50:00 ED STAFFORD FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN 2)
Lịch phát sóng Discovery 16/6/2022