03/10/2023 - 7:29 AM

Lịch phát sóng Discovery 15/9/2023

Lịch phát sóng Discovery 15/9/2023

00:40:00 GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
02:30:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC
02:55:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC
03:25:00 TALES FROM THE EXPLORERS CLUB : KÝ SỰ KHÁM PHÁ
04:20:00 GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
05:10:00 TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
06:00:00 GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
07:00:00 CHASING GHISLAINE : TRUY ĐUỔI GHISLAINE
07:50:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S3) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
08:40:00 TALES FROM THE EXPLORERS CLUB : KÝ SỰ KHÁM PHÁ
09:30:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC
09:55:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC
10:20:00 GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
11:10:00 CHASING GHISLAINE : TRUY ĐUỔI GHISLAINE
12:00:00 TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
12:50:00 INSIDE THE HEIST (S1) : NỘI TÌNH CÁC VỤ TRỘM
13:40:00 CLEOPATRA: MYSTERIES AT THE MUSEUM : BÍ ẨN Ở BẢO TÀNG: NỮ HOÀNG CLEOPATRA
14:35:00 EXPEDITION UNKNOWN (S8) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
15:30:00 GOLD RUSH: WINTER’S FORTUNE (S1) : TÌM VÀNG: VẬN MAY MÙA ĐÔNG
16:25:00 GOLD RUSH: WINTER’S FORTUNE (S1) : TÌM VÀNG: VẬN MAY MÙA ĐÔNG
17:20:00 GOLD RUSH: WINTER’S FORTUNE (S1) : TÌM VÀNG: VẬN MAY MÙA ĐÔNG
18:15:00 TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
19:10:00 AIRPORT 24/7: MIAMI (S2) : SÂN BAY 24/7: MIAMI
19:35:00 AIRPORT 24/7: MIAMI (S2) : SÂN BAY 24/7: MIAMI
20:05:00 EXPEDITION UNKNOWN (S8) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
21:00:00 INSIDE THE HEIST (S1) : NỘI TÌNH CÁC VỤ TRỘM
21:55:00 KING TUT: MYSTERIES AT THE MUSEUM : BÍ ẨN Ở BẢO TÀNG: VUA TUT
22:50:00 THE PRICE OF GLEE (S1) : CÁI GIÁ CỦA SỰ NỔI TIẾNG
23:45:00 AIRPORT 24/7: MIAMI (S2) : SÂN BAY 24/7: MIAMI
Lịch phát sóng Discovery 15/9/2023