07/10/2022 - 11:59 PM

Lịch phát sóng Discovery 15/9/2022

Lịch phát sóng Discovery 15/9/2022

00:35:00 MYSTERIES OF THE DEEP (S2) : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM (PHẦN 2)
01:25:00 MAN-EATING PYTHON : TRĂN ĂN THỊT NGƯỜI Ở SULAWESI
02:15:00 PREDATORS UP CLOSE WITH JOEL LAMBERT (S1) : TIẾP CẬN DÃ THÚ CÙNG JOEL LAMBERT (PHẦN 1)
03:05:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S10) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 10)
04:45:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
05:35:00 BODY BIZARRE (S5) : CƠ THỂ KỲ LẠ (PHẦN 5)
06:35:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
07:00:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC (PHẦN 2)
07:25:00 BUILDING OFF THE GRID (S4) : XÂY NHÀ Ở NƠI HOANG VU (PHẦN 4)
08:15:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
09:05:00 MYSTERIES OF THE DEEP (S2) : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM (PHẦN 2)
09:55:00 PREDATORS UP CLOSE WITH JOEL LAMBERT (S1) : TIẾP CẬN DÃ THÚ CÙNG JOEL LAMBERT (PHẦN 1)
10:45:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
11:10:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC (PHẦN 2)
11:35:00 BUILDING OFF THE GRID (S4) : XÂY NHÀ Ở NƠI HOANG VU (PHẦN 4)
12:25:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
13:15:00 SUPERCAR SUPERBUILD (S2) : SIÊU XE SIÊU CẤU TẠO (PHẦN 2)
14:05:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 17)
14:55:00 EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 2)
15:45:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE (S1) : TỶ PHÚ NGẦM (PHẦN 1)
16:35:00 FAST N’ LOUD: DEMOLITION THEATER (S1) : NHANH VÀ ỒN ÀO: RẠP CHUYÊN CHIẾU PHIM VỀ THẢM HỌA (PHẦN 1)
17:25:00 FAST N’ LOUD: DEMOLITION THEATER (S1) : NHANH VÀ ỒN ÀO: RẠP CHUYÊN CHIẾU PHIM VỀ THẢM HỌA (PHẦN 1)
18:15:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
19:10:00 WHEELER DEALERS (S13) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 13)
20:05:00 GOLD RUSH: FREDDY DODGE’S MINE RESCUE (S1) : TÌM VÀNG: FREDDY DODGE GIẢI CỨU KHU MỎ
21:00:00 SUPERCAR SUPERBUILD (S2) : SIÊU XE SIÊU CẤU TẠO (PHẦN 2)
21:55:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 17)
22:50:00 ED STAFFORD FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN 2) $0
23:45:00 WHEELER DEALERS (S13) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 13)
Lịch phát sóng Discovery 15/9/2022