07/10/2022 - 10:57 PM

Lịch phát sóng Discovery 15/8/2022

Lịch phát sóng Discovery 15/8/2022

00:10:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
00:35:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
01:00:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S3) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE TRONG MƠ (PHẦN 3)
01:25:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
01:50:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
02:15:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
02:40:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S3) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE TRONG MƠ (PHẦN 3)
03:05:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
03:55:00 GOLD RUSH (S9) : TÌM VÀNG (PHẦN 9)
04:45:00 TREEHOUSE MASTERS (S5) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 5)
05:35:00 TETHERED (S1) : RÀNG BUỘC (PHẦN 1)
06:35:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
07:25:00 WHEELER DEALERS: DREAM CAR (S2) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ (PHẦN 2)
08:15:00 EXPEDITION X (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN
09:05:00 CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
09:30:00 CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
09:55:00 EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 2)
10:45:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
11:10:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
11:35:00 WHEELER DEALERS: DREAM CAR (S2) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ (PHẦN 2)
12:25:00 EXPEDITION X (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN
13:15:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
14:05:00 OUTBACK OPAL HUNTERS (S5) : THỢ SĂN ĐÁ OPAL VÙNG HẺO LÁNH (PHẦN 5)
14:55:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE SPECIAL (S3) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN (PHẦN 3) T
15:45:00 EXPEDITION UNKNOWN (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 1)
16:35:00 EXPEDITION UNKNOWN (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 1)
17:25:00 EXPEDITION UNKNOWN (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 1)
18:15:00 EXPEDITION X (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN (PHẦN 2)
19:10:00 BUILDING OFF THE GRID (S3) : XÂY NHÀ Ở NƠI HOANG VU (PHẦN 3)
20:05:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
21:55:00 OUTBACK OPAL HUNTERS (S5) : THỢ SĂN ĐÁ OPAL VÙNG HẺO LÁNH (PHẦN 5)
22:50:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE SPECIAL (S3) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN (PHẦN 3) T
23:45:00 BUILDING OFF THE GRID (S3) : XÂY NHÀ Ở NƠI HOANG VU (PHẦN 3)
Lịch phát sóng Discovery 15/8/2022