09/02/2023 - 4:44 PM

Lịch phát sóng Discovery 15/11/2022

Lịch phát sóng Discovery 15/11/2022

00:10:00 RESCUE MY RENOVATION (S2) : GIẢI CỨU DỰ ÁN CẢI TẠO NHÀ
00:35:00 DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
01:25:00 OUTBACK OPAL HUNTERS (S5) : THỢ SĂN ĐÁ OPAL VÙNG HẺO LÁNH
02:15:00 BUILDING OFF THE GRID (S4) : XÂY NHÀ Ở NƠI HOANG VU
03:05:00 GOLD RUSH: FREDDY DODGE’S MINE RESCUE (S1) : TÌM VÀNG: FREDDY DODGE GIẢI CỨU KHU MỎ
03:55:00 DEADLIEST CATCH (S10) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
04:45:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S3) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN
05:35:00 DODGEBALL THUNDERDOME (S1) : SÂN BÓNG NÉ VÒM SẤM
06:35:00 DEADLIEST CATCH (S9) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
07:25:00 RESCUE MY RENOVATION (S2) : GIẢI CỨU DỰ ÁN CẢI TẠO NHÀ
07:50:00 RESCUE MY RENOVATION (S2) : GIẢI CỨU DỰ ÁN CẢI TẠO NHÀ
08:15:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S3) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN
09:05:00 DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
09:55:00 OUTBACK OPAL HUNTERS (S5) : THỢ SĂN ĐÁ OPAL VÙNG HẺO LÁNH
10:45:00 DEADLIEST CATCH (S10) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
11:35:00 RESCUE MY RENOVATION (S2) : GIẢI CỨU DỰ ÁN CẢI TẠO NHÀ
12:00:00 RESCUE MY RENOVATION (S2) : GIẢI CỨU DỰ ÁN CẢI TẠO NHÀ
12:25:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S3) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN
13:15:00 MAN VS. WILD (S6) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
14:05:00 ED STAFFORD: LEFT FOR DEAD (S1) : ED STAFFORD: BỊ BỎ MẶC CHO CHẾT
14:55:00 WHAT THE DISCOVERY (S1) : NHỮNG PHÁT HIỆN KỲ THÚ
15:45:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S5) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA
16:35:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S5) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA
17:25:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S5) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA
18:15:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE SPECIAL (S3) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN
19:10:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ
20:05:00 BUILDING OFF THE GRID (S2) : XÂY NHÀ Ở NƠI HOANG VU
21:00:00 MAN VS. WILD (S6) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
21:55:00 ED STAFFORD: LEFT FOR DEAD (S1) : ED STAFFORD: BỊ BỎ MẶC CHO CHẾT
22:50:00 WHAT THE DISCOVERY (S1) : NHỮNG PHÁT HIỆN KỲ THÚ
23:45:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ
Lịch phát sóng Discovery 15/11/2022