02/03/2024 - 12:45 AM

Lịch phát sóng Discovery 15/10/2023

Lịch phát sóng Discovery 15/10/2023

00:40:00THE CURIOUS CASE OF NATALIA GRACE (S1) : TRƯỜNG HỢP KỲ LẠ VỀ NATALIA GRACE
01:35:00EXPEDITION BIGFOOT (S2) : KHÁM PHÁ BIGFOOT
02:30:00STREET OUTLAWS: FARMTRUCK AND AZN (S1) : NHỮNG TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: FARMTRUCK VÀ AZN
03:25:00DIRTY JOBS (S9) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
04:20:00STREET OUTLAWS: FARMTRUCK AND AZN (S1) : NHỮNG TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: FARMTRUCK VÀ AZN
05:10:00UNWRAPPED (S14) : KHÁM PHÁ ẨM THỰC
05:35:00UNWRAPPED (S14) : KHÁM PHÁ ẨM THỰC
06:00:00ANDES RESCUE: MYSTERIES AT THE MUSEUM : BÍ ẨN Ở BẢO TÀNG: CUỘC CỨU HỘ TRÊN DÃY ANDES
07:00:00BERING SEA GOLD (S11) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
08:40:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
09:30:00EXPEDITION UNKNOWN (S4) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
10:20:00CRIMES GONE VIRAL (S2) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
10:45:00CRIMES GONE VIRAL (S2) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
11:10:00DEADLY SHARKS OF PARADISE : NHỮNG LOÀI CÁ MẬP NGUY HIỂM Ở THIÊN ĐƯỜNG
12:00:00SHARK WEEK: COCAINE SHARKS : TUẦN LỄ CÁ MẬP: CÁ MẬP PHÊ PHA
12:50:00SHARK WEEK: OFF THE HOOK (S1) : TUẦN LỄ CÁ MẬP: THOÁT KHỎI HIỂM CẢNH
13:40:00SHARK WEEK: BELLY OF THE BEAST: FEEDING FRENZY (S1) : TUẦN LỄ CÁ MẬP: GIỮA BẦY QUÁI THÚ
14:35:00BORDER CONTROL POLAND (S1) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG BA LAN
15:30:00UNWRAPPED (S15) : KHÁM PHÁ ẨM THỰC
15:55:00UNWRAPPED (S15) : KHÁM PHÁ ẨM THỰC
16:25:00BUILDING OFF THE GRID (S3) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU
17:20:00BUILDING OFF THE GRID (S3) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU
18:15:00BERING SEA GOLD (S11) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
20:05:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN
21:00:00LINDBERGH KIDNAPPING: MYSTERIES AT THE MUSEUM : BÍ ẨN Ở BẢO TÀNG: VỤ BẮT CÓC LINDBERGH
21:55:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
22:50:00THE CURIOUS CASE OF NATALIA GRACE (S1) : TRƯỜNG HỢP KỲ LẠ VỀ NATALIA GRACE
23:45:00GOLD RUSH (S8) : TÌM VÀNG

 

 

Lịch phát sóng Discovery 15/10/2023