25/09/2023 - 1:30 PM

Lịch phát sóng Discovery 14/9/2023

Lịch phát sóng Discovery 14/9/2023

01:35:00 EXPEDITION UNKNOWN (S8) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
02:30:00 BUILDING OFF THE GRID (S6) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU
03:25:00 EXPEDITION BIGFOOT (S2) : KHÁM PHÁ BIGFOOT
04:20:00 GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
05:10:00 TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
06:00:00 GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
07:00:00 UNWRAPPED (S14) : KHÁM PHÁ ẨM THỰC
07:25:00 UNWRAPPED (S14) : KHÁM PHÁ ẨM THỰC
07:50:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S3) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
08:40:00 BUILDING OFF THE GRID (S6) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU
09:30:00 EXPEDITION UNKNOWN (S8) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
10:20:00 GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
11:10:00 UNWRAPPED (S14) : KHÁM PHÁ ẨM THỰC
11:35:00 UNWRAPPED (S14) : KHÁM PHÁ ẨM THỰC
12:00:00 TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
12:50:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC
13:15:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC
13:40:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC
14:05:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC
14:35:00 KIDDIE KAI (S1) : VÕ ĐƯỜNG THIẾU NHI
15:30:00 MISSION DECLASSIFIED : SỨ MỆNH ĐƯỢC GIẢI MẬT
17:20:00 KEVIN HART’S MUSCLE CAR CREW (S1) : ĐỘI XE CƠ BẮP CỦA KEVIN HART
18:15:00 TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
19:10:00 CHASING GHISLAINE : TRUY ĐUỔI GHISLAINE
20:05:00 GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
21:55:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC
22:20:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC
22:50:00 TALES FROM THE EXPLORERS CLUB : KÝ SỰ KHÁM PHÁ
23:45:00 CHASING GHISLAINE : TRUY ĐUỔI GHISLAINE
Lịch phát sóng Discovery 14/9/2023