23/04/2024 - 9:20 PM

Lịch phát sóng Discovery 14/3/2024

Lịch phát sóng Discovery 14/3/2024

01:35:00DEADLIEST CATCH (S17) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
02:30:00ABALONE WARS (S5) : CUỘC CHIẾN BÀO NGƯ
03:25:00ON THE ROAM (S1) : LÃNG DU
04:20:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S1) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
05:10:00EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
06:00:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S1) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
07:00:00DEADLIEST CATCH: THE VIKING RETURNS (S1) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP: NGƯỜI VIKING TRỞ LẠI
07:50:00EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
08:40:00ABALONE WARS (S5) : CUỘC CHIẾN BÀO NGƯ
09:30:00ON THE ROAM (S1) : LÃNG DU
10:20:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S1) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
11:10:00DEADLIEST CATCH: THE VIKING RETURNS (S1) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP: NGƯỜI VIKING TRỞ LẠI
12:00:00EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
12:50:00MILLION DOLLAR WHEELS (S1) : NHỮNG CHIẾC XE TRIỆU ĐÔ
13:40:00STREET OUTLAWS: FARMTRUCK & AZN DOWN UNDER (S1) : NHỮNG TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: FARMTRUCK VÀ AZN ĐẾN ÚC
14:35:00KINDIG CUSTOMS (S9) : XE ĐỘ CỦA KINDIG
15:30:00MADE IN AMERICA (S1) : SẢN XUẤT TẠI HOA KỲ
15:55:00MADE IN AMERICA (S1) : SẢN XUẤT TẠI HOA KỲ
16:25:00BUILDING OFF THE GRID (S5) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU
17:20:00BUILDING OFF THE GRID (S6) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU
18:15:00EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
19:10:00GOLD RUSH (SPECIALS) (S14) : TÌM VÀNG
21:00:00STREET OUTLAWS: FARMTRUCK & AZN DOWN UNDER (S1) : NHỮNG TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: FARMTRUCK VÀ AZN ĐẾN ÚC
21:55:00KINDIG CUSTOMS (S9) : XE ĐỘ CỦA KINDIG
22:50:00STREET OUTLAWS SPECIALS (S6) : NHỮNG TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: TẬP ĐẶC BIỆT
23:45:00BODY CAM (S3) : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI

 

Lịch phát sóng Discovery 14/3/2024