26/05/2022 - 8:37 PM

Lịch phát sóng Discovery 14/3/2022

Lịch phát sóng Discovery 14/3/2022

00:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
01:00:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
01:25:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
01:50:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
02:15:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
02:40:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
03:55:00 GOLD RUSH 7 (S7) : TÌM VÀNG (PHẦN 7)
04:45:00 TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 4)
05:35:00 SALVAGE HUNTERS (S8) : THỢ SĂN ĐỒ PHẾ LIỆU (PHẦN 8)
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
07:25:00 NOSTRADAMUS: END OF DAYS (S1) : NOSTRADAMUS: NGÀY TẬN THẾ
08:15:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 10)
09:05:00 EXPEDITION ASIA WITH RYAN PYLE (S1) : THÁM HIỂM CHÂU Á CÙNG RYAN PYLE
09:55:00 NOSTRADAMUS: END OF DAYS (S1) : NOSTRADAMUS: NGÀY TẬN THẾ
10:45:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
11:10:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
11:35:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 10)
12:25:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 10)
13:15:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
14:55:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S4) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 4)
15:45:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE (S1) : TỶ PHÚ NGẦM (PHẦN 1)
16:35:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE (S2) : TỶ PHÚ NGẦM (PHẦN 2)
18:15:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 10)
19:10:00 GETAWAY DRIVER (S1) : QUÁI XẾ THOÁT THÂN
20:05:00 GOLD RUSH (SPECIALS) (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11) (ĐẶC BIỆT)
21:00:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
22:50:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S4) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 4)
23:45:00 GETAWAY DRIVER (S1) : QUÁI XẾ THOÁT THÂN
Lịch phát sóng Discovery 14/3/2022