02/03/2024 - 1:49 AM

Lịch phát sóng Discovery 14/2/2024

Lịch phát sóng Discovery 14/2/2024

00:40:00MAN VS. WILD (S5) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
01:35:00DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
02:30:00DEADLIEST CATCH SPECIALS (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
04:20:00GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
05:10:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S6) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
06:00:00GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
07:00:00WHEELER DEALERS (SEASON 18B) (S18) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ
07:50:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S6) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
08:40:00DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
09:30:00DEADLIEST CATCH SPECIALS (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
11:10:00WHEELER DEALERS (SEASON 18B) (S18) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ
12:00:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S6) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
12:50:00JAWS VS KRAKEN : CÁ MẬP ĐỌ SỨC VỚI THỦY QUÁI KRAKEN
13:40:00GOLD RUSH: MINE RESCUE WITH FREDDY & JUAN (S2) : TÌM VÀNG: FREDDY & JUAN GIẢI CỨU KHU MỎ
14:35:00DEADLIEST CATCH (S17) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
15:30:00DEADLIEST CATCH (S14) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
17:20:00DEADLIEST CATCH (S14) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
18:15:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S6) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
19:10:00DIRTY JOBS (S8) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
20:05:00GOLD RUSH: MINE RESCUE WITH FREDDY & JUAN (S2) : TÌM VÀNG: FREDDY & JUAN GIẢI CỨU KHU MỎ
21:00:00NOSTRADAMUS END OF DAYS : NOSTRADAMUS: NGÀY TẬN THẾ
21:55:00DEADLIEST CATCH (S17) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
22:50:00EXPEDITION UNKNOWN: DARING DISCOVERIES! : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ: NHỮNG PHÁT HIỆN TÁO BẠO
23:45:00DIRTY JOBS (S8) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN

 

Lịch phát sóng Discovery 14/2/2024