27/01/2023 - 6:49 PM

Lịch phát sóng Discovery 14/11/2022

Lịch phát sóng Discovery 14/11/2022

00:35:00 DEADLIEST CATCH (S9) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
01:25:00 DEADLIEST CATCH (S9) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
02:15:00 DEADLIEST CATCH (S9) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
03:05:00 DEADLIEST CATCH (S10) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
03:55:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S5) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG
04:45:00 TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY
05:35:00 CAR KINGS (S1) : NHỮNG ÔNG HOÀNG Ô TÔ
06:35:00 DEADLIEST CATCH (S9) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
07:25:00 MILLION DOLLAR WHEELS (S1) : NHỮNG CHIẾC XE TRIỆU ĐÔ
08:15:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S3) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN
09:05:00 EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
09:55:00 EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
10:45:00 DEADLIEST CATCH (S10) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
11:35:00 MILLION DOLLAR WHEELS (S1) : NHỮNG CHIẾC XE TRIỆU ĐÔ
12:25:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S3) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN
13:15:00 DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
14:05:00 OUTBACK OPAL HUNTERS (S5) : THỢ SĂN ĐÁ OPAL VÙNG HẺO LÁNH
14:55:00 GOLD RUSH: FREDDY DODGE’S MINE RESCUE (S1) : TÌM VÀNG: FREDDY DODGE GIẢI CỨU KHU MỎ
15:45:00 FINDING NAZI HIDEOUTS : ĐI TÌM NƠI TRÚ ẨN CỦA PHÁT XÍT
17:25:00 EXPEDITION UNKNOWN (S5) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
18:15:00 THE JOURNEY OF INDIA (S1) : HÀNH TRÌNH CỦA ẤN ĐỘ
19:10:00 RESCUE MY RENOVATION (S2) : GIẢI CỨU DỰ ÁN CẢI TẠO NHÀ
19:35:00 RESCUE MY RENOVATION (S2) : GIẢI CỨU DỰ ÁN CẢI TẠO NHÀ
20:05:00 BUILDING OFF THE GRID (S4) : XÂY NHÀ Ở NƠI HOANG VU
21:00:00 DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
21:55:00 OUTBACK OPAL HUNTERS (S5) : THỢ SĂN ĐÁ OPAL VÙNG HẺO LÁNH
22:50:00 GOLD RUSH: FREDDY DODGE’S MINE RESCUE (S1) : TÌM VÀNG: FREDDY DODGE GIẢI CỨU KHU MỎ
23:45:00 RESCUE MY RENOVATION (S2) : GIẢI CỨU DỰ ÁN CẢI TẠO NHÀ
Lịch phát sóng Discovery 14/11/2022