03/10/2023 - 7:41 AM

Lịch phát sóng Discovery 13/9/2023

Lịch phát sóng Discovery 13/9/2023

00:40:00 SHARK WEEK: COCAINE SHARKS : TUẦN LỄ CÁ MẬP: CÁ MẬP PHÊ PHA
01:35:00 DIRTY JOBS (S9) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
02:30:00 POOL KINGS (S7) : VUA BỂ BƠI
02:55:00 POOL KINGS (S7) : VUA BỂ BƠI
03:25:00 NO PAIN NO DELISH (S1) : MUỐN ĂN THÌ PHẢI LĂN XẢ
04:20:00 GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
05:10:00 TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
06:00:00 GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
07:00:00 KIDDIE KAI (S1) : VÕ ĐƯỜNG THIẾU NHI
07:50:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S3) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
08:40:00 DIRTY JOBS (S9) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
09:30:00 POOL KINGS (S7) : VUA BỂ BƠI
09:55:00 POOL KINGS (S7) : VUA BỂ BƠI
10:20:00 GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
11:10:00 KIDDIE KAI (S1) : VÕ ĐƯỜNG THIẾU NHI
12:00:00 TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
12:50:00 BUILDING OFF THE GRID (S6) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU
13:40:00 HOMESTEAD RESCUE (SPECIALS) (S5) : GIẢI CỨU TRANG TRẠI
14:35:00 EXPEDITION UNKNOWN (S8) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
15:30:00 TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY XÂY NHÀ TRÊN CÂY
16:25:00 TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY XÂY NHÀ TRÊN CÂY
17:20:00 TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY XÂY NHÀ TRÊN CÂY
18:15:00 TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
19:10:00 HOMESTEAD RESCUE (S5) : GIẢI CỨU TRANG TRẠI
21:00:00 BUILDING OFF THE GRID (S6) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU
21:55:00 EXPEDITION UNKNOWN (S8) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
22:50:00 EXPEDITION BIGFOOT (S2) : KHÁM PHÁ BIGFOOT
23:45:00 HOMESTEAD RESCUE (S5) : GIẢI CỨU TRANG TRẠI
Lịch phát sóng Discovery 13/9/2023