02/03/2024 - 12:36 AM

Lịch phát sóng Discovery 13/2/2024

Lịch phát sóng Discovery 13/2/2024

00:40:00DEADLIEST CATCH SPECIALS (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
01:35:00BERING SEA GOLD (SPECIALS) (S11) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
02:30:00GOLD RUSH: MINE RESCUE WITH FREDDY & JUAN (S2) : TÌM VÀNG: FREDDY & JUAN GIẢI CỨU KHU MỎ
03:25:00HOFFMAN FAMILY GOLD (SEASON 1B) (S1) : NHÀ HOFFMAN ĐI TÌM VÀNG
04:20:00GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
05:10:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S6) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
06:00:00GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
07:00:00SEWER DIVERS (S1) : THỢ THÔNG CỐNG
07:50:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S6) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
08:40:00DEADLIEST CATCH SPECIALS (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
09:30:00BERING SEA GOLD (SPECIALS) (S11) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
10:20:00GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
11:10:00SEWER DIVERS (S1) : THỢ THÔNG CỐNG
12:00:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
13:40:00DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
14:35:00MAN VS. WILD (S5) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
15:30:00ALASKA: THE LAST FRONTIER (S11) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG
16:25:00ALASKAN BUSH PEOPLE (S6) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA
17:20:00TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
18:15:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S6) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
19:10:00DEADLIEST CATCH SPECIALS (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
21:00:00MAN VS. WILD (S5) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
21:55:00DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
22:50:00DUAL SURVIVAL (S4) : CẶP ĐÔI SINH TỒN
23:45:00WHEELER DEALERS (SEASON 18B) (S18) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ

 

Lịch phát sóng Discovery 13/2/2024