03/12/2022 - 12:44 PM

Lịch phát sóng Discovery 13/10/2022

Lịch phát sóng Discovery 13/10/2022

00:35:00 MYSTERIES OF THE DEEP (S2) : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
01:25:00 EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
02:15:00 JEREMY WADE’S DARK WATERS (S1) : VÙNG NƯỚC TỐI DẪN CHƯƠNG TRÌNH: JEREMY WADE
03:05:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG
03:55:00 DEADLIEST CATCH (S8) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
04:45:00 DIRTY JOBS (S8) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
05:35:00 BODY BIZARRE (S5) : CƠ THỂ KỲ LẠ
06:35:00 DEADLIEST CATCH (S8) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
07:25:00 BUILDING OFF THE GRID (S5) : XÂY NHÀ Ở NƠI HOANG VU
08:15:00 DIRTY JOBS (S8) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
09:05:00 MYSTERIES OF THE DEEP (S2) : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
09:55:00 LIVING ON THE ROOF OF THE WORLD (S1) : SỐNG TRÊN NÓC NHÀ THẾ GIỚI
10:45:00 DEADLIEST CATCH (S8) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
11:35:00 BUILDING OFF THE GRID (S5) : XÂY NHÀ Ở NƠI HOANG VU
12:25:00 DIRTY JOBS (S8) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
13:15:00 SUPERCAR SUPERBUILD (S2) : SIÊU XE SIÊU CẤU TẠO
14:05:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ
14:55:00 DIESEL BROTHERS (S3) : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL
15:45:00 LIVING ON THE ROOF OF THE WORLD (S1) : SỐNG TRÊN NÓC NHÀ THẾ GIỚI
16:35:00 FINDING NAZI HIDEOUTS : ĐI TÌM NƠI TRÚ ẨN CỦA PHÁT XÍT
18:15:00 DIRTY JOBS (S8) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
19:10:00 HOW SILK RAILROAD WORKS (S1) : HOẠT ĐỘNG CỦA TUYẾN TÀU CON ĐƯỜNG TƠ LỤA
20:05:00 GOLD RUSH: FREDDY DODGE’S MINE RESCUE (S1) : TÌM VÀNG: FREDDY DODGE GIẢI CỨU KHU MỎ
21:00:00 WHEELER DEALERS: DREAM CAR (S1) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ
21:55:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ
22:50:00 DIESEL BROTHERS (S3) : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL
23:45:00 WHEELER DEALERS (S13) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ
Lịch phát sóng Discovery 13/10/2022