06/12/2023 - 1:47 AM

Lịch phát sóng Discovery 12/9/2023

Lịch phát sóng Discovery 12/9/2023

00:40:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
01:35:00BERING SEA GOLD (S11) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
03:25:00DEADLIEST CATCH: THE VIKING RETURNS (S1) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP: NGƯỜI VIKING TRỞ LẠI
04:20:00GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
05:10:00TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
06:00:00GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
07:00:00DEADLY SHARKS OF PARADISE : NHỮNG LOÀI CÁ MẬP NGUY HIỂM Ở THIÊN ĐƯỜNG
07:50:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S3) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
08:40:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
09:30:00BERING SEA GOLD (S11) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
11:10:00DEADLY SHARKS OF PARADISE : NHỮNG LOÀI CÁ MẬP NGUY HIỂM Ở THIÊN ĐƯỜNG
12:00:00TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
12:50:00POOL KINGS (S6) : VUA BỂ BƠI
13:15:00POOL KINGS (S7) : VUA BỂ BƠI
13:40:00DIRTY JOBS (S9) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
14:35:00NO PAIN NO DELISH (S1) : MUỐN ĂN THÌ PHẢI LĂN XẢ
15:30:00EXPEDITION X (S3) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN
16:25:00MAN VS. WILD (S6) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
17:20:00KIDDIE KAI (S1) : VÕ ĐƯỜNG THIẾU NHI
18:15:00TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
19:10:00KIDDIE KAI (S1) : VÕ ĐƯỜNG THIẾU NHI
20:05:00POOL KINGS (S7) : VUA BỂ BƠI
20:30:00POOL KINGS (S7) : VUA BỂ BƠI
21:00:00SHARK WEEK: COCAINE SHARKS : TUẦN LỄ CÁ MẬP: CÁ MẬP PHÊ PHA
21:55:00DIRTY JOBS (S9) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
22:50:00NO PAIN NO DELISH (S1) : MUỐN ĂN THÌ PHẢI LĂN XẢ
23:45:00KIDDIE KAI (S1) : VÕ ĐƯỜNG THIẾU NHI
Lịch phát sóng Discovery 12/9/2023